En välskött fasad är nyckeln till att skapa ett långvarigt intryck och bevara fastighetens värde samt estetik. Oavsett om det är en bostadsförening, ett bostadshus eller ett offentligt utrymme, kan en professionell fasadrenovering göra positiv förändring och förbättra byggnadens utseende och funktion. Med våra skräddarsydda fasadrenoveringstjänster kan vi hjälpa dig att förnya eller återställa din fasad till dess forna utseende och samtidigt öka dess hållbarhet samt prestanda.

Vår expertis sträcker sig från rengöring och reparation till färgning, fasadbyte, isolering och design av fasadmaterial, allt med fokus på kvalitet, hållbarhet och estetik. Rudholms Tak utför fasadrenovering i Stockholm med omnejd!

Fasadrenovering Stockholm

Renovera fasaden

Underhållsbehovet varierar beroende på vilken typ av fasad det handlar om. Efter cirka 70 till 90 år kan det bli nödvändigt att renovera fogarna. En putsad fasad kan förväntas hålla i cirka 40 år innan den behöver renoveras, medan en träfasad kan kräva ommålning ungefär vart tionde år. ​​Fasadrenovering är en väsentlig åtgärd för att bibehålla en byggnads struktur och utseende. Denna process hjälper till att skydda mot väder och klimatförhållanden, förbättra byggnadens utseende och öka dess energieffektivitet, vilket resulterar i en bekvämare och mer kostnadseffektiv miljö för dess invånare.

Fasadrenovering Stockholm

Fördelar med fasadrenovering

Att genomföra en fasadrenovering för din villa innebär inte bara att du förbättrar dess utseende utan det ger dig även möjligheten att dra nytta av flera praktiska fördelar.

Förbättrat utseende

En fasadrenovering förnyar byggnadens utseende och ökar dess estetiska värde. Det ger ett fräscht intryck och kan höja fastighetens värde.

Skydd mot väder och slitage

En väl underhållen fasad skyddar din villa från väder och slitage, inklusive regn, vind, och föroreningar. Detta förlänger livslängden på byggnaden och minskar risken för skador.

Energieffektivitet

Genom att isolera och täta din fasad under renoveringen kan du förbättra byggnadens energieffektivitet. Detta kan leda till minskade energikostnader och en mer bekväm inomhusmiljö året runt.

Stärkt skydd mot skadedjur och mögel

En fasadrenovering kan bidra till att förhindra intrång av skadedjur och tillväxt av mögel samt andra mikroorganismer. Detta är viktigt för fastigheten och hälsan hos de som vistas i byggnaden.

Anpassning och modernisering

En fasadrenovering ger dig möjlighet att anpassa din villa efter dina behov och önskemål. Du kan välja moderna material, färger och designelement som passar din personliga stil och smak.

Förbättrad komfort

Genom att förbättra isoleringen och tätningsförmågan på din fasad kan du skapa en mer komfortabel inomhusmiljö. Detta innebär jämnare temperaturer, minskat drag och mindre buller från omgivningen.

Fördelar med fasadrenovering

Fasadrenovering Stockholm

Fasadrenovering Stockholm: Olika material

Träfasad

Träfasad

Träfasader är en vanlig syn i den svenska arkitekturen och erbjuder både naturlig skönhet och mångsidighet i design. Dock kräver träfasader regelbundet underhåll, vanligtvis i form av ommålning ungefär en gång var tionde år. Trots detta är träfasader fördelaktiga då de möjliggör enkel utbyggnad och modifiering av huset, till skillnad från andra material som tegel. Dessutom ger träfasader ägaren möjligheten att enkelt ändra utseendet på byggnaden.

Putsfasad

Putsfasad

Puts är vanligare i södra Sverige än i norr och ger en prydlig och imponerande estetik till huset. En korrekt applicerad putsfasad har en imponerande hållbarhet på upp till 50 år. Däremot kan en putsfasad vara mer känslig för fukt, därför är det viktigt att du väljer rätt material och teknik vid renovering med putsfasad för att säkerställa att fasaden förblir skyddad mot yttre påfrestningar i många år framöver.

Tegelfasad

Tegelfasad

Tegel är ett något dyrare fasadmaterial, men med ordentlig skötsel och underhåll kan tegelfasad stå kvar i århundraden trots eventuella fogsläpp och sprickbildningar i murbruket. En tegelfasad är mycket motståndskraftig mot fukt och bidrar till att skapa ett behagligt inomhusklimat eftersom att värme- och köldväxlingen sker långsamt. Däremot är tegelfasader benägna frostsprängningar.

Varför du ska välja Rudholms Tak för din fasadrenovering

Kompetens och erfarenhet

Vi har många år av erfarenhet inom fasadrenovering och har arbetat med en mängd olika fasadprojekt. Med vårt erfarna team och gedigna kunskap inom fasadrenovering kan du lita på att vi levererar resultat av högsta kvalitet.

Skräddarsydda lösningar

Vi förstår att varje fasad är unik. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar kan vi uppfylla dina specifika behov och önskemål.

Kvalitet och hållbarhet

Vi använder endast högkvalitativa material för att säkerställa att din renoverade fasad är hållbar och motståndskraftig mot väder samt tidens påverkan.

Konkurrenskraftiga priser

Genom effektiv planering och noggrannhet i utförandet kan vi leverera i tid samt med konkurrenskraftiga priser, utan att kompromissa med kvalitet.

Professionell service

Vi strävar alltid efter att erbjuda professionell och personlig service till våra kunder. Vi finns här för att besvara dina frågor och guida dig genom hela renoveringsprocessen.

Garanti

Vi erbjuder hela 10 års garanti på alla våra utförda arbeten.

Fasadrenovering Stockholm

Tecken på att det är dags för fasadrenovering

Att renovera fasaden är viktigt för att bevara och förbättra både utseendet och funktionen av ditt hem eller din byggnad. Det är bäst att överväga en fasadrenovering när du märker tecken på försämring, såsom färgavflagning, sprickbildning, fuktfläckar eller skador på puts eller tegel. Genom att agera i tid kan du förhindra ytterligare skador och bibehålla fastighetens värde och estetik. En fasadrenovering kan också förbättra energieffektiviteten och komforten i ditt hem, vilket gör det till en investering i både nuet och framtiden.

Kostnadsfritt hembesök

Det kan ibland vara svårt att identifiera skador och tecken på en angelägen fasadrenovering. Det är inte alltid lätt att bedöma fasadens tillstånd, och därför rekommenderas det att anlita en expert. Genom att konsultera en specialist kan du få en noggrann bedömning av fasadens skick samt rekommendationer för eventuella åtgärder som behövs. Att förlita sig på expertis säkerställer att du får korrekt information och att eventuella problem med fasaden kan åtgärdas på bästa möjliga sätt. Vi på Rudholms Tak erbjuder ett kostnadsfritt hembesök utan några förbindelser!

Vår process för fasadrenovering

Kostnadsfritt hembesök

Boka ett kostnadsfritt hembesök så åker vi ut och ger dig en omfattande bedömning av fasadens skick och identifierar eventuella problem.

Åtgärdsplan

Efter att ha genomfört en grundlig inspektion av din fasad, utarbetar vi en skräddarsydd åtgärdslista och handlingsplan för att korrigera de problem som har upptäckts. Vi går igenom planen tillsammans med dig och förklarar detaljerat de rekommenderade åtgärderna.

Detaljerad offert

Vi presenterar en detaljerad offert med kostnader för material, arbete och eventuella extratjänster som kan behövas. Vi strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser utan att kompromissa med kvaliteten. Vår målsättning är att ge dig en transparent uppgift om kostnaderna innan vi börjar arbeta.

Genomförande

Efter att du har godkänt offerten och ingått avtal med oss, påbörjar vi fasadrenoveringen enligt den överenskomna tidsplanen. Vårt professionella team tar hand om alla arbeten med noggrannhet och omsorg för att säkerställa att projektet utförs på ett effektivt och professionellt sätt.

Slutkontroll och garanti

Våra erfarna experter utför noggrann efterkontroll på din fasad. Vi granskar att fasadrenoveringen är korrekt för att säkerställa kundnöjdhet och lång hållbarhet, därför erbjuder vi även 10 års garanti på utfört arbete.

Fasadrenovering Stockholm

Vanliga frågor om fasadrenovering

Behöver jag bygglov när jag ska göra en fasadrenovering?

Vanligtvis behöver inte ett bygglov när man ska måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, förutsatt att förändringen inte väsentligt förändrar byggnadens utseende. Innebär fasadrenoveringen byte av material behöver du ett bygglov. Kontakta den lokala byggnadsnämnden i kommunen för mer information.

Hur ofta behöver jag genomgå en fasadrenovering?

En fasad av puts bör ses över efter ungefär 40 år. Är fasaden av trä kan den behöva målas om vart tionde år. Vår rekommendation är att boka ett kostnadsfritt hembesök när du känner att det är tid för en fasadrenovering eller när du upptäcker synliga skador såsom sprickbildning eller fuktfläckar.

Vart genomför Rudholms Tak fasadrenovering?

Vi genomför fasadrenovering i Stockholm samt närliggande orter.

Boka ditt kostnadsfria hembesök idag!