Papptaket är en klassisk svensk uppfinning som använts i ungefär 250 år. Detta takmaterial passar lika bra på klassiska timmerstugor och villor som industribyggnader med platta tak. Att lägga papptak är ett ekonomiskt alternativ där även de dyraste varianterna är avsevärt mer prisvärda än andra takmaterial. Papptak är även hållbara om de tas hand om väl.

Papptak Stockholm

Erfarna takläggare i Stockholm

Vi på Rudholms Tak är kunniga och erfarna takläggare i Stockholm med lång erfarenhet av takbyte. Vi hjälper dig inte bara med takbyte, utan även med takrenovering och takläggning i Stockholmsområdet. Oavsett taktyp och materialval levererar vi alltid bästa möjliga arbete. Att lägga tak kan vara en svår process, speciellt om man inte vet vad man sysslar med. Utförs inte arbetet korrekt kan det resultera i skador som kräver reparationer och andra typer av åtgärder. Detta kan bli dyrt i längden och orsaka stor skada på både tak och hus. Vi på Rudholms Tak lägger stor vikt vid kvalitet och säkerställer att ditt takbyte sker på bästa möjliga sätt!

Papptak Stockholm

Lägga papptak Stockholm: Billigt och hållbart

När du lägger papptak får du ett mycket prisvärt alternativ i förhållande till många andra takmaterial. Det är vanligt att välja papptak till fritidsboende eller ekonomibyggnader, men det fungerar lika bra även för villor. Papptak av bra kvalitet kan hålla mycket länge, upp till 30 år. Papptak passar särskilt bra till tak med mindre lutning, och är det perfekta alternativet till tak där lutningen understiger fem grader.

På Rudholms Tak lägger vi stor vikt på hållbarhet och värnar om miljön. Därför ser vi alltid till att lämna så litet fotavtryck vi kan. För oss är det viktigt att de material vi använder och de arbeten vi utför håller länge och sparar på naturens resurser. Idag framställs takpapp nästan helt av petroleumprodukter som inte går att återvinna eller återanvända. Tack vare det stora energiinnehållet kan däremot gammal takpapp ändå tas om hand om, genom att energin utvinns i en kontrollerad bränning.

Papptak Stockholm

Därför behöver du lägga om papptak

Anledningen till varför du behöver byta ut och lägga nytt papptak kan variera. Det kan finnas en rad olika anledningar till takbyte. Här listar vi några av de vanligaste anledningarna.

Skador på papptaket

Papptak är känsligare än andra takmaterial och kan lättare gå sönder eller skadas. Det tål inte väder och vind lika väl som övriga material. Har ditt papptak skadats eller lossnat kan detta leda till att fukt och vatten tränger in och orsakar fuktskador på underliggande konstruktion. Detta resulterar i att du behöver reparera eller byta ditt papptak, beroende på omfattningen av skadorna.

Taknocken sviktar

Taknocken kan börja svikta om den utsätts för hög exponering av fukt, dåligt genomfört arbete vid takläggningen eller stor belastning i form av snö och is. Taknocken ska följa en rät linje, gör den inte det kan det tyda på strukturella skador såsom att takläkten börjat ruttna eller försvagats. Börjar taket svikta är det viktigt att lägga om ditt tak för att undvika större och mer långtgående skador.

Skador på underlagstaket

Oavsett material finns det alltid en viss risk att väta tränger igenom och orsakar skada på underlagstaket. Därför är det viktigt att du kontrollerar underlagstakets skick när du utför besiktning av taket. Kolla efter skador såsom hål, revor samt om underlagstaket lossnat eller tappat fäste vid någon genomgång.

Överväxt av mossa

Mossa som växer på tak samlar på sig fukt och utvecklar rätter i taket, detta kan på sikt göra skada. Fukten i takmossan kan leda till att det bildas mögel och svamp som skadar taket och orsakar läckage. Du behöver därför regelbundet utföra takvård som tar bort mossan från rötterna för att slippa återkommande problem. Har mossan orsakat fuktskador kan du behöva lägga nytt papptak.

Läckage

Om ditt papptak av någon anledning har drabbats av läckage behöver du omedelbart hitta källan till läckaget och åtgärda problemet. Ett kvarvarande problem med läckage kan orsaka stora skador på konstruktionen och kan resultera i att du behöver lägga om papptaket.

Fuktskador

När ett tak drabbas av fuktangrepp kan den interna strukturen ta stor skada, och även din hälsa kan påverkas negativt av mögel som orsakats av fukten. När ett tak, under en längre tid, utsätts för fukt kan rötskador uppstå på träverket och dessa typer av fuktskador innebär ofta att du behöver byta tak.

Takets livstid

Olika takmaterial har olika livslängd. När ditt papptak börjar visa begynnande ålderstecken kan det vara en bra idé att börja planera inför ett takbyte.

Takets livstid

Olika takmaterial har olika livslängd. När ditt papptak börjar visa begynnande ålderstecken kan det vara en bra idé att börja planera inför ett takbyte.

Fördelar med att lägga papptak

Billigt alternativ

Att lägga papptak är ett billigt material där även de dyrare alternativen är betydligt mer prisvärda än andra takmaterial.

Hållbart

Räknat i förhållande till det låga priset har papptak en lång livslängd. Sköter du underhållet av taket kan du räkna med en livslängd på åtminstone 30 år.

Enkelt att lägga

När du ska lägga papptak krävs inte förkunskaper i samma utsträckning som när du ska lägga andra takmaterial: Takpapp är enkelt att arbeta mer och takläggningen går snabbare än andra material.

Passar för hus med lägre lutning

Papptak är det enda alternativet som passar på tak med en lutning som understiger fem grader. Och det fungerar även på tak med större lutning.

Nackdelar med att lägga papptak

Känsligt material

Takpapp är känsligare än andra takmaterial då ytan enkelt kan skadas. Du kan exempelvis inte placera en stege på taket då det finns risk för skador på papptaket.

Estetik

Papptak anses av många inte vara ett lika estetiskt vackert materialval i jämförelse med andra takmaterial.

Är du osäker på vilket takmaterial som är mest lämpligt för din villa? Konsultera ett proffs!

Boka en kostnadsfri takinspektion så åker vi ut till dig och förser dig med en skräddarsydd handlingsplan för just ditt tak.

Lägga papptak Stockholm: Så går det till

Vi på Rudholms Tak strävar alltid efter att göra processen för takbyte så smidigt och tidseffektivt som möjligt för dig som kund och håller regelbunden kontakt med dig under arbetets gång för att du ska känna dig trygg. Vi erbjuder olika takläggningstjänster, inklusive omläggning av papptak runt om i Stockholm.

1. Kostnadsfritt hembesök

Vi börjar alltid med en kostnadsfri takinspektion där våra kunniga takläggare kommer hem till dig för att grundligt utvärdera skicket på ditt tak. Utifrån denna takinspektion utformar vi en plan för takbytet.

2. Offert

När vi utvärderat takets skick och lagt upp en plan för takbytet får du en offert med ett fast pris för arbetet.

3. Utförande

Våra erfarna takläggare utför smidigt och tidseffektivt takomläggningen.

4. Besiktning

En slutbesiktning utförs där vi säkerställer att bästa möjliga resultat uppnåtts och att arbetet håller högsta kvalitet.

Rudholms Tak: Takläggare i Stockholm

Kvalitet

Att leverera takläggning av högsta kvalitet är något som är viktigt för oss på Rudholms Tak. Vi arbetar alltid tidseffektivt och erbjuder 10 års garanti på utfört arbete.

Erfarenhet

Med kvalificerade och erfarna takläggare kan vi garantera ett takbyte som håller länge. Takläggning är en gammal hantverkskonst som hela tiden utvecklas. Därför ser vi alltid till att vidareutbilda våra takläggare för att kunna leverera bästa möjliga resultat.

Tydlighet

Det är viktigt för oss att kunden känner sig trygg och nöjd med sitt takbyte. Vi dokumenterar noga det arbete som utförs och ger uppdateringar via regelbunden kontakt för att du som kund ska ha en inblick i arbetet och känna dig trygg med ditt val av takläggare.

Papptak Stockholm

Vanliga frågor om papptak

Kan man lägga papptak själv?

Ja, du kan själv lägga papptak. Papptak är ett enkelt material att arbeta med, men kom ihåg att utföra takläggningen korrekt för att undvika skador och problem. Vi på Rudholms Tak erbjuder takomläggning i Stockholmsområdet!

Hur ofta behöver man lägga om papptak?

Papptak har en livslängd på upp till 30 år om du utför regelbundet underhåll.

När är bäst tid på året för att byta papptak Stockholm?

På Rudholms Tak hjälper vi dig med takbyte året om! Det finns ingen årstid som är bättre eller sämre när det kommer till takbyten, däremot är det bra att undvika regniga perioder.

Behöver man lägga nytt tätskikt när man byter papptak?

Ja, ett tätskikt har en livslängd på ungefär 25-30 år så detta behöver ofta bytas i samband med takbyte.

Kan man installera solceller på papptak?

Det går att installera solceller på papptak. Vi rekommenderar att du passar på och installerar solceller i samband med att du lägger om ditt papptak eftersom arbetare, säkerhetsutrustning och ställningar redan finns på plats.

Hur lång tid tar ett takbyte?

Ett takbyte tar generellt sett två veckor, men detta kan variera beroende på material, takets storlek och takets utformning.

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!