Taket är en av byggnadens viktigaste beståndsdelar som skyddar huset. Tegel är ett populärt val av material just för att det skyddar bra mot väder och vind. När du ska lägga om tegeltak kan vi på Rudholms Tak förse dig med ett takmaterial med lång livslängd och ett klassiskt utseende som bara blir mer och mer vackert med åren. Lertegel är ett levande naturmaterial som endast består av bränd lera.

Tegeltak Stockholm

Erfarna takläggare i Stockholm

Vi på Rudholms Tak är kunniga takläggare i Stockholm med flera års erfarenhet inom branschen. Vi hjälper dig med takbyte, takrenovering och att lägga om tak i Stockholmsområdet, oavsett typer av tak och material. Takläggning kan vara en svår och komplicerad process och om man inte vet vad man sysslar med kan det lätt bli fel. Går något fel under takläggningen kan det i sin tur resultera i att reparationer och andra åtgärder behöver utföras, vilket kan bli dyrt i längden och orsaka stor skada. Vi hjälper dig med ditt takbyte och ser till att allt går rätt till och att högsta kvalitet säkerställs.

Tegeltak Stockholm

Lägga om tegeltak: Ett hållbart material

Tegeltak är inte bara hållbara, vackra och funktionella utan de passar även vårt nordiska klimat väldigt väl. När du lägger tegeltak får du ett tak som åldras vackert, och om det lagts korrekt och underhålls kontinuerligt får du ett tak som håller väldigt länge. Det är av just dessa anledningar som tegeltak är ett av de vanligaste och mest populära materialvalen vid takläggning i Sverige.

Tar du hand om ditt tegeltak och utför takvård regelbundet kan du räkna med att ditt tak håller i ungefär 40 år innan det behöver bytas ut. Det är däremot inte själva takpannorna som behöver bytas ut efter 40 år, utan det undre materialet. Tegeltak anses vara det mest hållbara och miljövänliga takmaterialet och kan hålla upp till 100 år.

Rudholms Tak strävar vi alltid efter att minimera vårt fotavtryck. Av den anledningen är det viktigt för oss att de arbeten vi utför och de material vi använder håller länge, för att inte slösa på naturens resurser. Tegelpannor är tillverkat av 100 procent naturmaterial och kan till 95 procent återanvändas eller återvinnas. Naturen tar inte skada av detta material eftersom varken jord eller grundvatten påverkas. Tegeltak är ett gammalt påhitt, men trots det är det även ett modernt och smart materialval.

Det fungerar att lägga tegeltak på alla typer av hus med sluttande tak, gärna med en lutning på mer än 14 grader. Tegeltak är ett klassiskt och tidlöst materialval som fungerar lika väl på gamla som nya hus. Materialet kräver generellt inte mycket underhåll, men mossa och skräp behöver avlägsnas med jämna mellanrum. Förutom att tegeltak åldras fint, håller bra och är miljövänliga, är det även enkelt att reparera vid eventuella skador. Läs mer om olika takmaterial!

Tegeltak Stockholm

Därför behöver du lägga om tegeltak

Det finns en rad olika anledningar till varför du kan behöva byta ut och lägga om tegeltak. Här nedan listar vi en rad olika anledningar till takbyte.

Takpannor med sprickor

Sprickor och skador på takpannorna är något av det första man lägger märke till vid en takinspektion. Hittar du spruckna takpannor bör du byta ut dessa så fort som möjligt. Sprickor i takpannorna kan nämligen leda till skador på underlagstaket, vilket i sin tur ofta leder till fuktskador. Drabbas underlagstaket av skador kan du behöva lägga om tegeltak.

Lösa takpannor

Samma sak gäller för lösa takpannor, som behöver ersättas så fort som möjligt. En enda lös takpanna är allt som krävs för att vattnet ska kunna tränga igenom och skada underliggande konstruktion, vilket i sin tur kan orsaka skada på huset.

Slitna takpannor

Ibland kan det vara fördelaktigt att lägga om tegeltak även om takpannorna fortfarande uppfyller sin funktion, exempelvis om takpannorna är slitna eller gamla. I dessa fall kan anledningen till takomläggning vara att man vill förbättra takets och husets utseende eller höja värdet på huset.

Taknocken sviktar

Taknocken ska följa en rät linje, om den inte gör det kan det vara ett tecken på strukturella skador. Detta kan vara resultatet av att takläkten börjat ruttna eller försvagats av någon annan anledning. Orsakerna till detta kan vara många, bland annat hög exponering av fukt, stor belastning på taket i form av snö och is, felaktigt material eller dåligt genomfört arbete i samband med takläggningen. Börjar taket svikta är det hög tid att lägga om tegeltak, för att undvika att skadorna blir mer omfattande.

Skador på underlagstaket

Oavsett takmaterial finns det alltid en risk att väta tränger igenom och skadar underlagstaket. När du kontrollerar skicket på ditt tak bör du även lyfta på några av takpannorna för att undersöka skicket på underlagstaket. Kolla efter eventuella hål, revor samt om underlagstaket har lossnat vid någon genomgång. I vissa fall kan det vara nödvändigt att lägga om takpannor i samband med byte av underlagstak.

Överväxt av mossa

När mossa växer på tak drar det till sig fukt och väta samt utvecklar rötter som på sikt kan göra stor skada på taket. Över tid kan fukten i mossa på tak leda till att svamp och mögel bildas. Detta skadar taket och kan orsaka läckage, och därför är det viktigt att utföra regelbundet takvård för att bli av med påväxten. Har problemet med mossa gått för långt kan det bli nödvändigt att lägga om tegeltaket.

Läckage

Har ditt tegeltak drabbats av läckage är läget kritiskt och det är viktigt att lokalisera källan och åtgärda problemet så fort som möjligt. Har läckaget funnits under en längre tid kan det ha orsakat stora skador på konstruktionen. Har ditt tak drabbats av långtgående läckage kan det vara nödvändigt att lägga om tegeltaket.

Fuktskador

Den interna strukturen på taket kan ta särskild skada av fuktangrepp, och även din hälsa kan ta skada om fukten orsakat mögel. Om taket och huset utsätts för fukt under en längre tid kommer det förr eller senare att uppstå rötskador på träverket. Fuktskador resulterar ofta i takbyte.

Takets livstid

Hur länge ett tak håller beror på takmaterialet och hur väl taket underhålls. Visar taket begynnande ålderstecken, som exempelvis slitna takpannor, kan det vara en god idé att planera för att lägga om tegeltaket.

Fördelar med att lägga om tegeltak

Lång hållbarhet

Tegeltak är ett mycket hållbart materialval och kan i bästa fall hålla upp till 100 år om det sköts väl.

God isolering

Tegeltak är ett mycket bra isoleringsmaterial och hjälper därmed att hålla huset varmt på vintern och svalt på sommaren.

Brandmotstånd

Tegeltak är mycket motståndskraftiga mot brand och kan hjälpa till att skydda ditt hus vid eventuell brand.

Miljövänligt alternativ

Tegeltak är gjorda av naturligt material som kan återanvändas eller återvinnas och är därmed ett miljövänligt val av takmaterial.

Vackert utseende

Tegeltak åldras vackert och är attraktiva, de kan ge huset ett klassiskt, stilren och tidlöst utseende.

Nackdelar med att lägga om tegeltak

Dyrt alternativ

Tegeltak är generellt sett dyrare att installera än andra takmaterial, däremot håller det länge och kan därför ses som en bra investering.

Tungt material

Tegel är ett tungt material, vilket kan innebära att du behöver förstärka taket för att det ska klara av vikten, om du haft ett annat lättare takmaterial tidigare.

Skötsel

Tegeltak kräver en del takskötsel för att det ska hållas i gott skick och skydda på bästa sätt.

Installeringstid

Att lägga tegeltak kan ta längre tid än andra takmaterial, vilket gör att det blir en längre process.

Svårt att komma fram till vilket takmaterial som passar bäst för din villa? Konsultera ett proffs!

Boka en kostnadsfri takinspektion så åker vi ut till dig och tar fram en skräddarsydd handlingsplan för just ditt tak.

Lägga om tegeltak Stockholm: Så går det till

På Rudholms Tak erbjuder vi takläggningstjänster, inklusive omläggning av tegeltak, runtom Stockholmsområdet. Vi strävar efter att göra processen för takbyte så smidig och effektiv som möjligt och håller kontakt med dig och ger uppdateringar löpande under arbetets gång.

1. Kostnadsfritt hembesök

Vi går igenom ert tak grundligt för att kunna utvärdera skicket på taket och lägga upp en plan för takbytet.

2. Offert

Efter hembesöket får ni en offert med ett fast pris för arbetet och en plan för takbytet.

3. Utförande

Våra erfarna takläggare utför takomläggningen.

4. Besiktning

Efter arbetet utförs en slutbesiktning där vi säkerställer att bästa möjliga resultat och kvalitet uppnåtts.

Rudholms Tak: Takläggare i Stockholm

Kvalitet

Vi på Rudholms Tak lägger alltid tak av högsta kvalitet. Vi arbetar tidseffektivt och erbjuder alltid 10 års garanti på utfört arbete.

Erfarenhet

Vi på Rudholms Tak är erfarna och kvalificerade takläggare. Att lägga tak är ett gammalt hantverk men som hela tiden utvecklas och går framåt. Därför ser vi till att hela tiden vidareutbilda våra takläggare för att kunna erbjuda bästa möjliga utförande.

Tydlighet

För oss är det viktigt att kunden alltid ska känna sig trygg. Därför dokumenterar vi noga allt arbete som utförs och håller kontinuerlig kontakt med dig för att du ska ha en inblick i arbetet och känna dig trygg med ditt val av takläggare.

Tegeltak Stockholm

Vanliga frågor om tegeltak

Vilken är bästa årstiden för takbyte i Stockholm?

Det finns ingen årstid som är bättre eller sämre när det kommer till att lägga om tak, utan det går att göra året om. Däremot kan det vara bra att undvika takbyte under perioder med mycket nederbörd eller ovanligt varma grader. På Rudholms Tak kan vi hjälpa dig med ditt takbyte oavsett när på året det behövs!

Hur lång tid tar ett takbyte?

Att lägga om taket tar omkring två veckor på en normalstor villa. Däremot finns det flera faktorer som påverkar tidsomfattningen, exempelvis hur stort taket är, utformningen på taket, takets lutning samt takmaterialet.

Kan man byta tak själv?

Det går att byta taket själv men det är viktigt att tänka på taksäkerhet, att använda godkänt material och att arbetet utförs korrekt och enligt gällande branschregler för maximal livslängd och funktion.

Hur ofta behöver man lägga om taket?

Vanligtvis behöver du genomföra ett takbyte när taket har uppnått en ålder på cirka 40 år, om det inte innan dess uppstått skador på taket. Har det uppstått läckage bör du planera en takomläggning snarast. När du byter tak med Rudholms Tak får du alltid 10 års garanti på utfört arbete!

Hur vet man att det är dags att göra ett takbyte?

Om taket har läckage, om det finns fukt och mögel på vinden, om takläkten fått röta eller om takmaterialet är slitet eller skadat bör du genomföra en takomläggning. Därför är det viktigt att inspektera taket varje år för att i tid kunna ta hand om och förebygga skador.

Kan mossa och alger skada taket?

Ja, mossa samlar fukt och vatten vilket i sin tur kan leda till fuktskador på underlagstaket. Mossans rötter tränger dessutom in i takpannorna och kan orsaka frostsprängning eller söndervittring av takpannorna.

Hur lång livslängd har lertegelpannor?

Lertegelpannor av hög kvalitet har en ungefärlig livslängd på upp till 100 år om det underhålls väl.

Behöver man lägga nytt tätskikt vid takbyte?

Ja, när du lägger om taket behöver du även byta ut det gamla tätskiktet eftersom tätskiktet har en livslängd på cirka 25-30 år.

Kan man installera solceller vid takbyte?

Självklart, det är faktiskt det bästa tillfället att installera solceller i samband med ett takbyte. Detta beror på att solceller har en likvärdig livslängd som taket. Det blir även billigare att göra takomläggning och installering av solceller vid samma tillfälle eftersom personal, material, utrustning och ställning redan finns på plats.

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!