Det kan vara svårt att veta när det är dags att byta tak och när det räcker med enklare lösningar. Ett slitet tak med spruckna takpannor kan innebära att taket behöver bytas ut, men ibland kan det räcka med att byta ut enstaka takpannor. För att du enklare ska kunna avgöra skicket på ditt tak har vi tagit fram denna blogg med tips och viktiga saker att hålla koll på.

Bästa årstiden för takbyte

Många undrar vilken tid under året som är bäst lämpad för takbyte. Svaret är att ingen årstid är bättre än någon annan när det kommer till att byta tak. Däremot bör du undvika att byta tak under perioder som är väldigt varma och perioder med mycket nederbörd. Utöver det spelar årstid inte så stor roll om du väljer att byta tak under vår, sommar, höst eller vinter.

Livslängd för olika tak

Livslängd för olika tak

Olika tak har olika livslängd beroende på material och hur väl underhållet av taket har skötts. Tegelpannor har i regel längst livslängd medan papptak är det takmaterial som håller kortast tid. Här listar vi livslängden för de vanligaste takmaterialen.

– Tegelpannor håller mellan 50-100 år beroende på skicket och om de underhålls.

– Betongpannor kan hålla upp till 40 år.

– Plåttak håller i regel mellan 40-50 år.

– Papptak håller som längst upp till 15-30 år.

7 tecken på att det är dags att byta tak

7 tecken på att det är dags att byta tak

1. Takpannor med sprickor

När du utför kontroll av taket och hittar sprickor på takpannorna bör du byta ut dessa direkt. Sprickor i takpannorna kan medföra skador på underlagstaket, vilket i sin tur kan leda till fuktskador som i värsta fall kan sprida sig hela vägen till innertaket i huset. Av denna anledning är det viktigt att utföra regelbundna inspektioner av taket.

2. Lösa takpannor

Hittar du lösa takpannor vid takinspektionen gäller samma råd som för spruckna takpannor. Lösa takpannor behöver också bytas ut så fort som möjligt. Det är vanligt förekommande att takpannor blir lösa eller sneda när de utsätts för hårda vindar, men det kan även bero på en skadad takläkt. Om en takpanna sitter löst kan det resultera i fuktskador då vatten kan sippra in i konstruktionen.

3. Taknocken sviktar

En sviktande taknock är vanligare på äldre hus. Taknocken ska följa en rät linje, men om den sviktar mot mitten kan det bero på strukturella skador. Antingen kan takläkten blivit försvagad av någon anledning eller börjat ruttna. Detta kan i sin tur bero på dåligt genomfört arbete, hög exponering av regn och fukt, eller stor belastning på taket i form av snö och is. Ser du att taknocken börjar svikta bör du byta ut taket så snart som möjligt.

4. Skador på underlagstaket

Oavsett vilket takmaterial du har så finns det alltid en viss risk att underlagstaket blir utsatt för väta. Det många husägare glömmer är att kontrollera underlagstaket i samband med takinspektioner. När du kontrollerar taket bör du lyfta på enstaka takpannor för att kunna upptäcka eventuella fuktskador, hål, revor samt om underlagstaket har lossnat någonstans. Upptäcker du någon slags skada på underlagstaket bör det bytas ut.

5. Läckage

Om du skulle upptäcka ett läckage behöver du direkt ta tag i problemet. Börja med att lokalisera källan till läckaget och åtgärda skadan så fort som möjligt. Ett läckage kan orsaka stor skada på taket om du inte tar tag i det på en gång. Ju längre tid ett tak läcker desto större skada blir det. Om du misstänker att du har ett läckage i taket bör du hålla utkik efter följande tecken:

  • Blåsor eller flagor i målade ytor i taket inomhus
  • Missfärgningar eller röta på reglar eller takstolar
  • Fuktfläckar, exempelvis runt friskluftsventiler
  • Doft av mögel på vinden
  • Sprickor eller skador vid genomgångar
  • Lösa eller skadade takpannor
  • Fuktfläckar på innertaket

6. Mossa

Mossa kan orsaka stor skada på taket om det inte tas bort. Mossan trivs i skuggiga områden med hög fuktighet. Mossan samlar på sig väta och utvecklar rötter som tar sig in i takpannorna. På sikt kan fukten bidra till mer mossbildning som i sin tur kan orsaka fuktskador i taket. Det är därför viktigt att ta bort mossa från taket direkt när det upptäcks för att slippa fuktskador och takbyte.

7. Fuktskador

Fuktskador kan uppstå av flera olika anledningar, som nämnts i ovanstående punkter. Fuktskador är ett allvarligt problem, speciellt om det spridits till takets interna struktur. Fuktskador skadar inte bara huset och kan leda till takbyte, utan det kan även vara skadligt för hälsan om det utvecklas mögel och röta. De vanligaste orsakerna till röta är följande:

  • Vattenskador: Vattenskador uppstår i samband med läckage. Vänta inte för länge med att ta hand om vattenskador eftersom det kan leda till röta.
  • Brister i takbeläggningen: Även de minsta skador på enstaka ställen på taket kan resultera i att väta tränger in och orsakar fuktskador. Åtgärdas inte problemet direkt kan det leda till att röta bildas.
  • Rötsvamp: Svampangrepp är en vanlig orsak till att röta bildas. Svampen trivs i fuktiga miljöer, kontrollera därför även vinden med jämna mellanrum för att upptäcka eventuell svamp i isolering eller träverk. Svamp kan upptäckas som fläckar eller dofter som inte hör till vanligheten.

Förläng takets livslängd

Förläng takets livslängd

För att förlänga livslängden på ditt tak är det viktigt att utföra regelbundna takinspektioner. Under en inspektion bör du leta efter eventuella skador på takplattorna. Om en takplatta har gått sönder eller har sprickor i sig bör du byta ut dessa. Det är också bra att kolla så att alla plattor ligger på rätt plats och inte har flyttat på sig. Om taket har en skada som läcker in vatten kan du behöva kontrollera hela takets tillstånd för att upptäcka eventuella fuktskador.

Sammanfattning

Det kan vara svårt att veta när det är dags att byta ut sitt tak. Därför är det bra att göra regelbundna takinspektioner för att hålla kolla på takets skick. Det är även viktigt att ha koll på takets estimerade livslängd, samt att utföra underhåll på taket när det behövs. Det finns en del saker du kan göra själv för att förlänga takets livstid, men vissa problem kräver att taket byts ut. Är du inte säker på vilka åtgärder som krävs för att laga ditt tak kan det vara bra att ta kontakt med en professionell.

Har du frågor kring takbyte är du välkommen att kontakta oss, eller boka din kostnadsfria takinspektion redan idag!

Läs fler av våra blogginlägg

Grönt avdrag solceller: Så fungerar det

I en värld som kämpar för att minska koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringarna, framstår solenergin som en av de mest lovande lösningarna. Ändå är kostnaden för installation ofta ett betydande hinder för många hushåll och företag. Det är här det gröna avdraget...

Solceller fördelar: En lönsam och hållbar energiinvestering

Solceller är anordningar som omvandlar solenergi direkt till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som har förmågan att generera en elektrisk ström när de träffas av solljus. Solceller fungerar genom att utnyttja fenomenet...

Lägga om plåttak: Så går det till

Att lägga om plåttak är inte bara en nödvändig renovering för att bevara hemmets skydd mot väder och vind, det är också en möjlighet att ge ditt hem en ny estetik och öka dess värde. I denna blogg kommer vi utforska allt du behöver veta om att lägga om plåttak, från...

Takbyte bygglov: Frågor och svar

När det är dags att genomföra en takrenovering eller ett takbyte för ett bostadshus eller en fastighet, är det avgörande att ha en klar förståelse för de regler och föreskrifter som styr sådana byggprojekt. Bygglovsprocessen spelar en central roll i att säkerställa...

Sälja överskottsel från solceller: Lagar, fördelar och förmåner

I dagens samhälle är vi alltmer medvetna om behovet av att minska vår klimatpåverkan och övergå till förnybara energikällor. Att installera solceller på ditt hem är inte bara ett sätt att producera egen el, det ger också möjlighet att sälja överskottsel till elnätet...

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!