Rudholms Tak | Blogg

Olika taktyper: Form, material och konstruktion

Taket på huset är en viktig beståndsdel och valet av tak är därför en viktig beslutspunkt när du ska bygga hus eller renovera. Taket är inte bara skydd mot väder och vind, utan påverkar också husets energieffektivitet och utseende. I denna blogg utforskar vi olika taktyper, vanliga takmaterial och några viktiga saker att överväga när du väljer tak till ditt hem.

De vanligaste taktyperna

De vanligaste taktyperna

Sadeltak

Sadeltaket är en av de mest klassiska taktyperna. Sadeltaket kännetecknas av två lutande takhalvor som möts i en ås i mitten. Det är en vanligt förekommande taktyp på många hem och ger din bostad ett traditionellt svenskt utseende. Sadeltaket är ett prisvärt alternativ och är kompatibelt med de flesta takmaterialen. Med denna typ av tak får du ett vindsutrymme som kan användas till förvaring eller isoleras och inredas. Lutningen på sadeltaket gör att snö och vatten enkelt rinner av, samt är lutningen ofta optimal för installering av solceller.

Valmat tak

Valmtak har ett takfall mot husets kortsidor som bildar ett triangulärt takfall och ersätter därmed husets spetsiga gavelparti. Denna taktyp ger huset ett mer kompakt och symmetriskt utseende. Lutningen på takets delar förhindrar även ansamling av snö och vatten på taket. Med fyra takfall ramas övervåningen på huset in och på så sätt skyddas även fasaden mot vind och vatten på ett mer effektivt sätt. Även valmat tak är kompatibelt med de flesta takmaterialen.

Säteritak

Säteritak påminner lite om valmat tak. Den enda skillnaden mellan de två är att säteritak är brutet av ett lågt vertikalt parti. Oftast har ett hus med säteritak två takfall och en mellanliggande våning med fönster. Denna taktyp ses ofta på äldre byggnader, såsom herrgårdar och slottsbyggnader.

Tälttak

Tälttak är en pyramidliknande takform, som även ibland kallas pyramidtak. Denna taktyp har oftast fyra triangulära takfall som möts högt upp och bildar en spets. Tälttak är inte så vanligt i Sverige men kan ses på funkisvillor, mindre hus eller som dekoration på större strukturer.

Pulpettak

Pulpettak har en enda sluttande takyta där lutningen ofta är ganska flack. Denna taktyp ses ofta på nybyggda hus eller större byggnader. Pulpettak ger ditt hus ett modernt utseende men underlättar även vid underhåll av taket. Har du dessutom begränsningar enligt bygglov att förhålla dig till kan ett pulpettak bidra till att huset inte blir så högt.

Sargtak

Sargtak kan vara helt plana eller ha en relativt svag lutning. För vattenavrinning används oftast inbyggda rännor. Denna taktyp är vanlig på större och högre byggnader. Det platta taket används ofta till olika typer av utrustning såsom ventilation hos företags- eller industribyggnader. Takytan kan även användas till att skapa en uteplats. Platta tak kräver däremot ofta mer underhåll eftersom löv och snö inte glider av taket som det gör på tak med lutning.

Mansardtak

Mansardtak ser ut på ett liknande sätt som sadeltaket men har en brantare lutning mot långsidorna som börjar ungefär två tredjedelar från taknocken. Av denna anledning kallas mansardtak ibland även för brutet sadeltak. Mansardtaket har med andra ord två takhalvor med olika lutning och ger då även huset en större vind än vad sadeltak gör. Du kan även bygga en mansardvåning och nyttja större delen av husets boyta.

Vanliga takmaterial

Vanliga takmaterial

När det gäller takmaterial finns det flera olika alternativ att välja mellan, varje med sina fördelar och nackdelar.

Tegelpannor

Tegelpannor är ett mycket populärt takmaterial och har varit det väldigt länge. De klassiska lertegelpannorna ger en rustik charm till hemmet. Lertegel är tillverkade i naturmaterial vilket gör att de blir vackrare och vackrare för varje år som går. Tegelpannor har en livslängd på upp till 100 år och kräver minimalt underhåll, vanligtvis inget mer än taktvätt.

Betongpannor

Betongpannor liknar klassiska tegelplattor och finns i flera olika kulörer, mönster och storlekar. Betongplattor är betydligt billigare än tegelplattor men livslängden är desto kortare. Livslängden för betongplattor är omkring 30-40 år och de kräver kontinuerligt underhåll.

Papptak

Papptak har med tiden blivit allt vanligare på hustak. Detta beror på att det är ett billigt takmaterial och det går snabbt och enkelt att lägga. Papptak är det enda materialet som går att lägga på platta tak. Däremot är livslängden på papptak kortare jämfört med andra takmaterial.

Plåt

Plåt är ett modernt alternativ och är enkelt att installera. Materialet är även återvinningsbart och energieffektivt. Plåttak är ett lättare takmaterial och lägger därmed mindre belastning på takkonstruktionen än exempelvis tegelpannor eller betongpannor, därför kan plåttak läggas på de flesta taktyperna. Utöver att vara ett lätt och snabbinstallerat material finns plåttak även i en mängd olika materialtyper och utseenden.

Att tänka på när du väljer tak

Att tänka på när du väljer tak

När du väljer tak till ditt hem bör du överväga faktorer som klimat, budget, underhållskrav och estetik. Ta även hänsyn till väderförhållandena i ditt område och se till att taket är installerat korrekt för att undvika läckage och skador.

Klimat

Vilket klimat som råder i området du bor i är en viktig faktor när du ska välja mellan olika taktyper. Olika taktyper och material har olika bra förmåga att klara av väderförhållanden såsom vind, snö och regn. I Sverige är en av de vanligaste taktyperna sadeltak, detta beror på att den branta lutningen på taket bland annat förhindrar snö från att stanna kvar på taket. Även andra taktyper med en brantare lutning passar bra i ett regnigt och snöigt klimat.

Budget

Budgeten spelar stor roll när det gäller val av taktyp. Som tidigare nämnt har olika takmaterial olika prisnivåer och livslängd. Exempelvis är tegelpannor ett dyrare alternativ än exempelvis plåttak, men plåttaket har även kortare livstid än tegelpannor. När du sätter din budget för ditt tak bör du räkna in både materialkostnader och installationskostnader.

Underhåll

Alla olika taktyper kräver underhåll på olika nivåer. Tegelpannor är ett exempel på en taktyp som kräver mindre underhåll medan plåttak kräver mer. När du väljer tak bör du överväga hur mycket tid och energi som kommer att krävas av dig i form av takunderhåll, eller hur mycket pengar du är villig att lägga om du tänkt anlita professionella. Ett tak som kräver minimalt underhåll kan vara ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt.

Estetik

Estetiken är viktig när det gäller tak, det är en del av husets helhetsutseende. Beroende på vilken stil du har på huset och arkitektoniska faktorer passar vissa taktyper bättre än andra. Fundera på vad som passar ditt hus och vad som går i linje med dina önskemål och behov.

Sammanfattning

När du väljer tak till ditt hus bör du ta tid på dig att fatta beslutet. Det finns många faktorer att överväga och många alternativ att välja mellan. I den här bloggen har vi gått igenom olika taktyper och takmaterial för att du ska få så bra bild av dina val som möjligt. Utgå ifrån din budget, klimatet i ditt område, underhållskrav på olika takmaterial och hur du vill att ditt hus ska se ut när du funderar på vilket tak som passar dig bäst.

Har du fler funderingar angående tak är du välkommen att kontakta oss. Du kan även boka en kostnadsfri takinspektion!

Läs fler av våra blogginlägg

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Hur fungerar solceller?

Solceller blir en allt vanligare syn i Sverige, både i städer och i lantliga miljöer. Solceller tar vara på solens strålar och omvandlar dessa till miljövänlig el. Däremot är det inte helt självklart att alla känner till hur de fungerar i praktiken. I denna blogg går...

Billiga tak: Detta påverkar priset

Tak är en stor ekonomisk utgift, men som förr eller senare är nödvändig. Det finns billiga tak och sätt att hålla nere kostnaderna när det kommer till takläggning, takbyte och takrenovering. Här går vi igenom vilka faktorer som påverkar priset och hur du kan hålla...

Lägga tak: Allt du behöver veta

Taket är en del av husets viktigaste skydd och för att ditt hus ska vara skyddat mot väder, vind, snö och regn, som kan orsaka fuktskador, krävs ett tätt och välmående tak. Alla tak behöver till slut bytas ut till följd av ålder eller skador för att kunna fortsätta...

Vad kostar det att byta tak?

Funderar du på att byta tak och undrar vad ett takbyte skulle kosta? Då är du inte ensam. Det är många som undrar vad det kostar att byta tak. Just därför har vi tagit fram denna blogg där vi går igenom vilka faktorer som påverkar priset, vilka kostnader som ingår i...

Takrenovering: Allt du behöver veta

Alla tak behöver förr eller senare renoveras eftersom de utsätts för yttre påfrestningar och kan bli skadade på olika sätt med tiden, och har dessutom en begränsad livslängd. Ibland räcker det med partiell takrenovering, alltså reparation, och ibland behöver ett helt...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!