Fuktskador är en villaägares största mardröm, men tyvärr är det ett väldigt vanligt förekommande problem. Dagens klimatförändringar leder till högre luftfuktighet och större mängd regn, vilket gör att taken utsätts för mer påfrestningar. Det är viktigt att regelbundet undersöka taket för eventuella fuktskador. I den här bloggen ger vi tips för hur du kan förebygga fuktskador och hur du som råkat ut för fuktskador kan åtgärda detta. Vi går även igenom varför fuktskador uppstår och vad fuktskador kan ha för konsekvenser.

Så uppkommer fuktskador

Fuktskador på yttertak, underliggande konstruktion och innertak kan bero på en rad olika anledningar. Ibland kan fuktskador bero på att takinstallation eller själva bygget utförts fel eller att något slags läckage har uppstått. Men ofta handlar det både om att taket utsätts för mycket fukt och väta, och den mänskliga faktorn. Har någon varit uppe på taket för att utföra något slags arbete eller underhåll kan den ha råkat kliva på någon spik eller på annat sätt råkat orsaka en liten spricka som sedan blir större och tillåter vatten att tränga in. Mossa på taket kan även vara en anledning till fuktskador då mossan suger åt sig fukt och vatten. Mossa kan orsaka fuktskador ända in till innertaket om det inte tas bort. Läs mer om mossa på tak och hur du blir av med det i vår blogg Mossa på tak: Ett till synes litet problem.

Förebygg fuktskador

Så förebygger du fuktskador

För att slippa fuktskador är det viktigt att regelbundet kontrollera taket och gå igenom varje takplatta för att se att allt står rätt till. Utför detta varje år, gärna en eller två gånger, för att vara säker på att ditt tak håller tätt. Börja med att rensa och tvätta rent taket, hängrännor, vinkelrännor och stuprör blir rent från smuts, alger, mossa och löv med mera. Efter att du tvättat och rensat taket är det dags för själva kontrollen av taket.

Tegelplattor

Tegel- eller betongplattor:

Det är viktigt att du kollar så att alla takpannor ligger rätt och att ingen saknas. När du kollat det är det dags att kolla noggrant efter eventuella sprickor. Det gör du enklast genom att klättra upp på taket och noga undersöka varje panel. Tänk på att taket kan vara halt och det är viktigt att du har säkerhetsutrustning när du ska upp på taket. Det går även att se sprickor med en bra kikare, men det är alltid bäst att gå upp på taket och inspektera. Kontrollera även att det inte finns för mycket mossa på taket som kan samla vatten. Blir det kallt kan vattnet frysa och orsaka sprickor och skador på plattorna.

Plåttak

Plåttak:

Kontrollera att alla plåtar ligger som de ska och om det är spikat ska du även kolla att alla spikar har kvar sin gummibussning. Kolla till sist att ingen rost bildats runt om.

Papptak

Papptak:

Har du papptak behöver du kolla så att skarvarna inte har lossnat. Det är även viktigt att undersöka om papptaket har några sprickor eller blåsor. Detta är extra viktigt att kolla om du har platt tak då snö ofta blir liggande ett tag och taket blir fuktigt.

Inspektera även vindsutrymme om du har ett sådant i ditt hus för att utvärdera fuktnivån. Du kan leta efter mörka fläckar eller rinnmärken från taket, finns dessa kan det troligen tyda på ett läckage från yttertaket. Det kan vara svårt att veta om en fuktskada är omfattande eller inte, det kräver ofta att man undersöker de underliggande konstruktionerna. Dolda fuktskador går ofta oupptäckta länge, eftersom det är en krångligare process att undersöka innanför yttertaket. Har du sprickor på taket eller misstänker en fuktskada bör du ta kontakt med experter som kan utvärdera läget. Vi på Rudholms Tak erbjuder en kostnadsfri takinspektion där vi utvärderar eventuella problem med ditt tak och lägger upp en plan för åtgärder.

Åtgärder vid fuktskador

Åtgärder vid fuktskador

Kortvariga fuktskador är generellt sett inget problem. Men om taket inte får torka kan lite fukt bli till ett större problem och sprida sig. Har du en omfattande fuktskada som sträcker sig från yttertaket till innertaket kan det krävas en takrenovering eller komplett byte av tak. Har du en mindre fuktskada kan det räcka med en mindre takrenovering. Vill du kontrollera skicket på ditt tak? Boka din kostnadsfria takinspektion hos oss på Rudholms Tak!

Fukt kan orsaka fler problem

En hel del problem kan uppstå till följd av fuktskador. Fuktskador kan påverka din hälsa och innemiljön i huset negativt. Till exempel kan det bildas mögel eller röta som trivs i fuktiga miljöer. Detta är ett ännu större problem än bara en liten fuktskada och det krävs åtgärder direkt för att ta itu med problemet. Har ditt tak råkat ut för mögel eller röta kan det behövas mer omständiga åtgärder.

Sammanfattning

Kom ihåg att utföra kontroller av ditt tak regelbundet för att slippa fuktskador. Vi hoppas att denna blogg har gett dig tips på hur du undviker fukt i taket. Har ditt tak däremot råkat ut för omständliga fuktskador hjälper vi dig!

Kontakta oss på Rudholms tak om du har fler frågor eller boka en kostnadsfri takinspektion redan idag!

Läs fler av våra blogginlägg

Grönt avdrag solceller: Så fungerar det

I en värld som kämpar för att minska koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringarna, framstår solenergin som en av de mest lovande lösningarna. Ändå är kostnaden för installation ofta ett betydande hinder för många hushåll och företag. Det är här det gröna avdraget...

Solceller fördelar: En lönsam och hållbar energiinvestering

Solceller är anordningar som omvandlar solenergi direkt till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som har förmågan att generera en elektrisk ström när de träffas av solljus. Solceller fungerar genom att utnyttja fenomenet...

Lägga om plåttak: Så går det till

Att lägga om plåttak är inte bara en nödvändig renovering för att bevara hemmets skydd mot väder och vind, det är också en möjlighet att ge ditt hem en ny estetik och öka dess värde. I denna blogg kommer vi utforska allt du behöver veta om att lägga om plåttak, från...

Takbyte bygglov: Frågor och svar

När det är dags att genomföra en takrenovering eller ett takbyte för ett bostadshus eller en fastighet, är det avgörande att ha en klar förståelse för de regler och föreskrifter som styr sådana byggprojekt. Bygglovsprocessen spelar en central roll i att säkerställa...

Sälja överskottsel från solceller: Lagar, fördelar och förmåner

I dagens samhälle är vi alltmer medvetna om behovet av att minska vår klimatpåverkan och övergå till förnybara energikällor. Att installera solceller på ditt hem är inte bara ett sätt att producera egen el, det ger också möjlighet att sälja överskottsel till elnätet...

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!