Rudholms Tak | Blogg

Sälja överskottsel från solceller: Lagar, fördelar och förmåner

I dagens samhälle är vi alltmer medvetna om behovet av att minska vår klimatpåverkan och övergå till förnybara energikällor. Att installera solceller på ditt hem är inte bara ett sätt att producera egen el, det ger också möjlighet att sälja överskottsel till elnätet och bidra till en mer hållbar energiförsörjning.

Överskottsel från solceller

Solceller är små enheter som omvandlar solens energi till elektricitet. Solceller består av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som absorberar solens ljus och genererar en elektrisk ström. När solens strålar träffar solcellerna, skapar det en elektrisk spänning. Denna spänning kan sedan användas för att driva elektriska apparater i ditt hem eller ladda batterier. Överskottsel uppstår när solcellerna producerar mer el än vad du förbrukar i ditt hem. Istället för att den extra elen går till spillo kan du skicka tillbaka den till elnätet och sälja den tillbaka till elbolaget. På så sätt kan du dra nytta av den extra elen och även få betalt för den.

Hur säljer man överskottsel?

För att kunna sälja överskottsel behöver du först ansluta ditt solcellsenergisystem till elnätet. Detta innebär att du behöver ha en särskild elmätare installerad som kan mäta både den el du förbrukar och den el du genererar från solcellerna.

När du har installerat solcellerna och anslutit till elnätet, kommer din elmätare att registrera den el du producerar och skickar tillbaka till elnätet. Elbolaget kommer sedan att mäta mängden överskottsel du genererar och betala för den enligt deras avtal och prissättning.

För att komma igång med att sälja överskottsel behöver du kontakta dina lokala elbolag och informera dem om att du har solceller och är intresserad av att sälja överskottsel. De kommer att ge dig information om deras specifika process och krav för att kunna sälja överskottsel till dem.

Det är viktigt att notera att prissättningen och avtalen för att sälja överskottsel kan variera mellan olika elbolag. Det kan vara bra att undersöka lite och jämföra olika erbjudanden för att se vilket elbolag som passar bäst för dig.

Vad säljs överskottsel för?

Vad säljs överskottsel för?

Priset på den el du säljer kan variera beroende på flera faktorer, inklusive vilken region du befinner dig i, vilket elbolag du är ansluten till, och vilket avtal du har med dem. Prissättningen kan också variera över tid på grund av marknadsförhållanden och regleringar. Vanligtvis betalar elbolag dig för överskottsel baserat på ett fast pris per kilowattimme (kWh) eller en fast ersättning per producerad kilowattimme. Priserna kan variera från några öre till flera kronor per kWh, beroende på marknadsförhållanden och avtal.

Det bästa sättet att få exakt information om prissättningen för överskottsel är att kontakta dina lokala elbolag och fråga om deras specifika priser och avtal. De kommer att kunna ge dig den mest uppdaterade informationen om prissättningen för överskottsel i din region.

Viktigt att veta vid försäljning av överskottsel

När det gäller försäljning av överskottsel finns det några viktiga saker att tänka på. Du bör bland annat se till att ha ett tydligt och rättvis avtal med köparen som reglerar pris, betalningsvillkor och andra detaljer. Kom också ihåg att kontrollera eventuella lagar eller regler som kan gälla för försäljning av överskottsel i ditt område.

Lagar vid försäljning av överskottsel

Att sälja överskottsel är en av många fördelar med solceller, men det är viktigt att hålla koll på lagar kring försäljning av el. Enligt Skatteverket behöver du inte betala skatt om din fastighet uppgår till högst 80 000 kr per år, under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Istället betalar du schablonavdrag varje år på 40 000 kr på fastighetens inkomst. Om fastighetens inkomst är under 40 000 kr är det skattefritt.

Skattereduktion

Få en skattereduktion på den elen som du säljer till elnätet. Du har rätt till att få skatteavdrag på den elen som du levererar till ett elbolag. Fastighetsägare som är registrerade på det elbolag som du säljer din el till kan få upp till 18 000 kr skattereduktion årligen.

Om din huvudsäkring är max 100 A och du matar in och ut el via samma elmätare, kan du få skattereduktion. Maxgränsen för skattereduktionen är antingen 30 000 kWh per år eller den mängd el du köper in från elnätet under året. Det spelar ingen roll om du är privatperson eller företag, båda har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh.

När det är flera personer som delar på samma elnätsabonnemang och matar in el i samma anslutningspunkt, så måste underlaget för skattereduktionen fördelas jämnt mellan er. Det är viktigt att underlaget inte överstiger 30 000 kilowattimmar, varken per person eller per anslutningspunkt. På så sätt kan ni dra nytta av skattereduktionen på ett rättvist sätt.

Kan jag få skattereduktion om jag inte tecknade ett avtal med ett elbolag?

Elbolag måste ändå ge dig ersättning för den el du har sålt, även om du inte har tecknat ett avtal med dem. Vi rekommenderar ändå att teckna ett avtal med dessa bolag för att få en mer rättvis summa.

Sälja överskottsel för BRF

Bostadsrättsföreningar med solceller kan sälja överskottsel på samma sätt som företag. Om föreningen har en omsättning på över 80 000 kronor per år, inklusive hyror och årsavgifter, måste moms appliceras på försäljningen av överskottselen. Såld solel omfattas av utgående moms på 25%. Som föreningen är det väsentligt att följa momsreglerna och rapportera in moms till Skatteverket. Men det är viktigt att notera att den solel som används för att driva fastigheten faktiskt är momsfri.

Om en bostadsrättsförening säljer solel till hyresgäster, så anses det vara momspliktig verksamhet enbart om föreningen har ett elsystem med IMD (individuell mätning och debitering). Om solelen istället delas jämnt mellan de boende utan mätning och debiteras som ett schablonbelopp, så behöver man inte betala moms. Det är dock ovanligt att bostadsrättsföreningar debiterar el enligt schablon, så om ni har ett gemensamt elavtal kan ni räkna med att moms måste betalas för försäljningen av solel till hyresgäster.

Bostadsrättsföreningar som har en solcellsanläggning som överstiger 500 kW måste då betala energiskatt på solel som används för egen förbrukning. Men det är däremot ovanligt att bostadsrättsföreningar har en så stor anläggning. En solcellsanläggning på 500 kW motsvarar en yta på över 2 300 kvadratmeter, vilket är mycket större än vad de flesta bostadsrättsföreningar har som tillgänglig takyta.

Det är inte vanligt att behöva betala energiskatt. Men det är bra att veta att om en och samma BRF har flera solcellsanläggningar som tillsammans överstiger 500 kW, då blir ni skyldiga att betala energiskatt. En sak att komma ihåg är att ni inte behöver betala energiskatt på solel som överförs till det allmänna elnätet, eftersom nätinnehavaren vanligtvis är skattskyldig.

Fördelar med att sälja överskottsel

Fördelar med att sälja överskottsel

  • Extra inkomst genom att sälja den el du inte använder själv. Istället för att bara producera den mängd el som du behöver för ditt eget bruk, kan du sälja det överskott du genererar till elbolag. Det kan vara en bra inkomstkälla och bidra till att minska dina elkostnader.
  • Bidra till en mer hållbar energiförsörjning genom att dela med dig av förnybar energi. Om du har solceller kan du sälja bort den gröna energin till andra. Det hjälper till att minska behovet av fossila bränslen och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning.
  • Få skattereduktion på den elen som du säljer.
  • Att sälja överskottsel ger dig flexibilitet att använda och utnyttja din energiproduktion på ett optimalt sätt. Om du inte använder all den el du producerar kan du sälja överskottet istället för att låta det gå till spillo. Det ger dig möjlighet att dra nytta av din energiproduktion och maximera dess värde.

Att sälja överskottsel

Försäljning av överskottsel är fördelaktigt på flera sätt. Det ger dig ekonomisk vinning, främjar hållbarhet och energiomställning, samt ger dig flexibilitet att utnyttja din energiproduktion optimalt. Kom igång med solceller hos oss på Rudholms tak och ta vara på de många förmåner som solceller erbjuder. Vi är specialister inom solcellsinstallation och erbjuder skräddarsydda lösningar för villaägare, företag och bostadsrättsföreningar i Stockholm. Boka en kostnadsfri konsultation av oss redan idag!

Läs fler av våra blogginlägg

Grönt avdrag solceller: Så fungerar det

I en värld som kämpar för att minska koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringarna, framstår solenergin som en av de mest lovande lösningarna. Ändå är kostnaden för installation ofta ett betydande hinder för många hushåll och företag. Det är här det gröna avdraget...

Solceller fördelar: En lönsam och hållbar energiinvestering

Solceller är anordningar som omvandlar solenergi direkt till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som har förmågan att generera en elektrisk ström när de träffas av solljus. Solceller fungerar genom att utnyttja fenomenet...

Lägga om plåttak: Så går det till

Att lägga om plåttak är inte bara en nödvändig renovering för att bevara hemmets skydd mot väder och vind, det är också en möjlighet att ge ditt hem en ny estetik och öka dess värde. I denna blogg kommer vi utforska allt du behöver veta om att lägga om plåttak, från...

Takbyte bygglov: Frågor och svar

När det är dags att genomföra en takrenovering eller ett takbyte för ett bostadshus eller en fastighet, är det avgörande att ha en klar förståelse för de regler och föreskrifter som styr sådana byggprojekt. Bygglovsprocessen spelar en central roll i att säkerställa...

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Hur fungerar solceller?

Solceller blir en allt vanligare syn i Sverige, både i städer och i lantliga miljöer. Solceller tar vara på solens strålar och omvandlar dessa till miljövänlig el. Däremot är det inte helt självklart att alla känner till hur de fungerar i praktiken. I denna blogg går...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!