Tak är en stor ekonomisk utgift, men som förr eller senare är nödvändig. Det finns billiga tak och sätt att hålla nere kostnaderna när det kommer till takläggning, takbyte och takrenovering. Här går vi igenom vilka faktorer som påverkar priset och hur du kan hålla nere kostnaderna.

Vilka faktorer driver upp priset?

Vilka faktorer driver upp priset?

Det finns många olika faktorer som påverkar priset. Här nedan listar vi de faktorer som påverkar priset mest.

  • Materialval: Det finns dyrare och billigare takmaterial att välja mellan, och alla kommer med olika för- och nackdelar. Ett visst material kan även komma i olika kvalitet, tjocklek och design, vilket påverkar priset. Ett tips för att hålla nere kostnaderna är att välja billiga tak och att hålla utkik efter rabatter och specialerbjudanden på material. Entreprenörer har ofta tillgång till prisreducerade produkter och erbjudanden.
  • Storlek på taket: Takets storlek spelar stor roll när det gäller slutpriset. Ett större tak kostar givetvis mer att lägga än ett mindre tak. Däremot blir kvadratmeterpriset högre för mindre tak eftersom en del av kostnaderna, såsom frakt, projektering och byggnadsställning, är samma oavsett storlek på taket.
  • Tillgänglighet: Ett tak som är svårt att komma åt innebär ett mer komplicerat och tidskrävande arbete, vilket i sin tur leder till ett högre slutpris. Om huset ligger otillgängligt, är högt eller svåråtkomligt av någon annan anledning kan det tillkomma kostnader för byggställningar eller annan utrustning som krävs för att kunna utföra arbetet.
  • Takets utformning: Beroende på hur taket är utformat kan arbetet bli mer komplicerat att utföra. Ett tak med många vinklar, skorstenar, fläktar eller takfönster kräver mer arbete, vilket ökar slutpriset.
  • Val av entreprenör: För att säkerställa att du väljer en entreprenör med konkurrenskraftiga priser är det bra att ta in fler offerter från olika entreprenörer. Kolla inte bara på slutpriset när du jämför de olika anbuden, utan kolla även de olika kostnadsposterna. När du kollar de olika priserna är det viktigt att komma ihåg att ett anbud med alltför låga priser kan betyda att de sparar in på kvalificerad arbetskraft eller material. Det är därför viktigt att kolla på de olika kostnadsposterna och inte direkt välja det billigaste anbudet.
  • Oförutsedda utgifter: Det är viktigt att sätta av en summa för oförutsedda kostnader eftersom att det aldrig går att veta helt säkert vilka kostnader som kan dyka upp under projektets gång. Ett exempel på oförutsedda utgifter kan vara om fuktskador upptäcks vid rivning av taket. Planera ditt takbyte och sätt upp en realistisk budget för att kunna ta dig an eventuella oväntade kostnader.

Byta tak själv

Byta tak själv

Kostnaden påverkas också beroende på om du anlitar professionella takläggare eller om du lägger taket själv. Det är ingen omöjlighet att lägga tak själv, vissa material är däremot svårare att lägga än andra och det krävs att du vet hur du ska lägga taket för att vara säker på att det blir tätt och korrekt monterat. Genom att själv lägga taket kan du spara pengar, men det kommer också med några nackdelar. Om något blir fel när du själv lagt taket är det du själv som får stå för det. Om du däremot har anlitat en takläggningsfirma är det deras ansvar att rätta till eventuella misstag utan extra kostnad för dig.

Billiga tak

Takläggning och takrenovering är en stor ekonomisk utgift och för många spelar priset roll i valet av tak och material. Det finns dyrare alternativ men det finns självklart även billiga tak att hitta!

Takpapp

Takpapp

Takpapp är avsevärt mycket billigare än de flesta andra material på marknaden. Detta är ett bra alternativ om du har en budget att hålla dig till eller om du vill ha mer pengar till andra delar av huset. Med tanke på vad takpapp kostar är även livslängden på taket relativt bra. Tar du hand om och underhåller taket kommer papptaket hålla många årtionden framöver.

Papptak är enklare att installera än andra material och därför också billigare, och det är även enkelt att underhålla. Materialet är vattenresistent och skyddar huset mot fuktskador. Takpapp är ett mångsidigt takmaterial och anpassningsbar till många olika taktyper och lutningar. Det är ett prisvärt alternativ men livslängden på takpapp är kortare än de flesta andra material, men fungerar perfekt på mindre tak eller för tillfälliga taklösningar.

Takplåt

Takplåt

Plåttak är dyrare per kvadratmeter än takpapp, men billigare än exempelvis tegelpannor. Takplåt är ett vanligt val för platta eller svagt lutande tak och har en lång livslängd samt kräver minimalt underhåll. Det finns förstås olika kvaliteter både när det kommer till takplåt och takpapp. När det gäller billiga tak kan det därför vara värt att satsa på att lägga ett högkvalitativt papp- eller plåttak istället för att leta efter de billigaste alternativen av tegel- eller betongpannor.

Tänk på helheten

När det kommer till att välja billiga tak är det viktigt att väga för- och nackdelar och tänka på helheten. Billiga tak innebär ofta kortare livslängd och ibland sämre hållbarhet och kan därför bli dyrare i längden om du behöver byta eller renovera taket oftare.

Underhåll

Oavsett vilket takmaterial du väljer kräver alla tak underhåll för att de ska hålla sig välfungerande, hela och täta. När du väljer tak är det bra att ta reda på hur mycket underhåll taket kommer att behöva och hur hållbart det är.

Livslängd

Livslängden på tak varierar men påverkas även av hur bra du tar hand om det. Om du regelbundet utför takvård kan livslängden förlängas betydligt. När det gäller billiga tak brukar materialet vanligtvis ha kortare livslängd i jämförelse med dyrare takmaterial. Papptak är ett billigt alternativ men har en livsläng på ungefär 15-30 år och är lite mer känslig mot väder och vind än andra material. Papptak är även känslig mot punktering av exempelvis hagel eller fallande grenar och även värme kan orsaka deformation i pappen.

Billiga tak är självklart kostnadseffektiva och kan vara ett praktiskt alternativ för många byggnader, men det är viktigt att överväga fördelar och nackdelar noga innan du väljer takmaterial.

Sammanfattning

Takläggning är dyrt men nödvändigt. Det finns billiga tak att välja, men det kan även innebära kortare livslängd och känsligare material. Det är viktigt att tänka på helheten när du väljer takmaterial, för att vara säker på att det inte blir dyrare i längden.

Läs fler av våra blogginlägg

Grönt avdrag solceller: Så fungerar det

I en värld som kämpar för att minska koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringarna, framstår solenergin som en av de mest lovande lösningarna. Ändå är kostnaden för installation ofta ett betydande hinder för många hushåll och företag. Det är här det gröna avdraget...

Solceller fördelar: En lönsam och hållbar energiinvestering

Solceller är anordningar som omvandlar solenergi direkt till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som har förmågan att generera en elektrisk ström när de träffas av solljus. Solceller fungerar genom att utnyttja fenomenet...

Lägga om plåttak: Så går det till

Att lägga om plåttak är inte bara en nödvändig renovering för att bevara hemmets skydd mot väder och vind, det är också en möjlighet att ge ditt hem en ny estetik och öka dess värde. I denna blogg kommer vi utforska allt du behöver veta om att lägga om plåttak, från...

Takbyte bygglov: Frågor och svar

När det är dags att genomföra en takrenovering eller ett takbyte för ett bostadshus eller en fastighet, är det avgörande att ha en klar förståelse för de regler och föreskrifter som styr sådana byggprojekt. Bygglovsprocessen spelar en central roll i att säkerställa...

Sälja överskottsel från solceller: Lagar, fördelar och förmåner

I dagens samhälle är vi alltmer medvetna om behovet av att minska vår klimatpåverkan och övergå till förnybara energikällor. Att installera solceller på ditt hem är inte bara ett sätt att producera egen el, det ger också möjlighet att sälja överskottsel till elnätet...

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!