Solceller blir en allt vanligare syn i Sverige, både i städer och i lantliga miljöer. Solceller tar vara på solens strålar och omvandlar dessa till miljövänlig el. Däremot är det inte helt självklart att alla känner till hur de fungerar i praktiken. I denna blogg går vi igenom hur solceller fungerar och annan nyttig information.

Vad är solceller?

Solceller kan, utan att en generator behövs, alstra el direkt från solen ljus. Det finns olika typer av solceller där de vanligaste är kristallina kiselsolceller som utgör ungefär 95 procent av marknaden. Denna typ av solcell är i regel 15 x 15 centimeter stor och ungefär 0,2 millimeter tjock. Solcellen består främst av glas, ungefär två tredjedelar av solcellens vikt utgörs av just glas. De andra huvudkomponenterna utgörs av en aluminiumram samt en mindre mängd plast och kisel. Det är kisel som är nyckeln till elproduktionen i solcellen.

Hur fungerar solceller?

Hur fungerar solceller?

Så hur fungerar solceller egentligen? Det ska vi gå igenom här nedan:

 1. Solcellerna omvandlar solens energi: Solcellerna kan monteras på tak eller på markställningar. När solcellerna monterats tar de emot solens strålar och omvandlar dessa till elektricitet i form av likström.
 2. Växelriktaren omvandlar sedan energin till el: Från solpanelerna går en strömkabel till en så kallad växelriktare, denna omvandlar elektriciteten till vanlig växelström med 230V.
 3. Elen fördelas i elcentralen: Elen leds sedan till fastighetens elcentral och därefter vidare ut till fastigheten, så att du får el till ditt hushåll.
 4. Elen går i första hand till dig själv: Den el du producerar går först och främst till din egen elanvändning och hushållets olika apparater.
 5. Elmätaren kontrollerar förbrukningsnivån: Det händer att solcellerna producerar mer el än du använder, då kan du antingen lagra din överskottsproduktion eller välja att sälja överskottet.

Faktorer som påverkar hur mycket el dina solceller producerar

Med en skräddarsydd solcellsanläggning kan de flesta tak producera solel, däremot finns det flera faktorer som påverkar hur mycket el en solcellsanläggning producerar. Här nedan har vi listat de vanligaste faktorerna som påverkar din solelsproduktion.

 • Geografi: Vilket klimat som råder där du bor spelar stor roll, väder, temperatur och solinstrålning påverkar hur mycket el dina solceller kan producera.
 • Väderstreck: Ett tak i söderläge genererar mest el, om taket istället vetter åt väst eller öst blir produktionen ungefär 15% mindre. Vi rekommenderar inte solceller på ett tak som vetter åt norr.
 • Takvinkel: Taket bör ha en vinkel på 40-45 grader för optimal effekt, men en lutning mellan 30-60 grader fungerar också bra. Har du ett plattare tak vinklar vi upp solpanelerna för att uppnå en bättre lutning.
 • Skugga: Skugga anses vara solcellernas värsta fiende, men en anläggning kan optimeras för att även i skugga producera en del solel.
 • Föremål: Solcellsanläggningen kan behöva designas i fler mindre sektioner om det finns exempelvis skorstenar, takfönster, ventilationsluckor eller brandstegar i vägen.
 • Solpanelernas effektivitet: De mest effektiva solpanelerna är monokristallina med en verkningsgrad på 15-22 procent.

Hur fungerar solceller: Batteri

Solceller kräver minimalt underhåll

Solceller producerar endast elektricitet när solen skiner. Detta innebär att en solcellsanläggning har en ojämn produktionsnivå över dygnet men även året. Solceller producerar som mest solel mitt på dagen under sommarmånaderna. Detta innebär att många som installerat solceller kommer att producera mer el än de behöver under vissa perioder. Under dessa perioder är det vanligt att sälja överskottet tillbaka till elnätet. Men du kan också välja att använda solcellsbatteri för att lagra solelen.

Genom att installera ett solcellsbatteri kan du öka egenanvändningen av den mängd solel som produceras. Ett solcellsbatteri är däremot inte alltid en lönsam investering på grund av de höga priserna på batterier för solceller, samt de subventioner som finns för att sälja egenproducerad el.

Hur fungerar solceller: Miljöperspektiv

I jämförelse med fossila energikällor är solcellers miljöpåverkan låg, eftersom elproduktionen från solceller varken kräver bränsle eller ger några utsläpp. Miljöbelastningen från solel uppstår främst vid utvinningen av material samt tillverkningen av solcellerna. Inom tre år har panelerna däremot producerat tillräckligt med fossilfri el för att kompensera för dessa utsläpp.

 • Energin från solen beräknas inte ta slut på flera miljarder år och räknas därför som förnybar energi.
 • Elproduktionen från solceller är så kallad fossilfri och avger inga utsläpp.
 • Solceller som placeras på tak tar inte upp någon markyta.
 • Solcellsanläggningar är stilla och tysta och stör därmed inte omgivande djurliv.
 • Anläggningar på jordbruksmark kan minska vattenanvändning, öka skördar och bidra till biologisk mångfald.
 • Solceller håller i minst 25 år och kräver minimalt underhåll samt har en energiåterbetalningstid på tre år.

Solceller kräver minimalt underhåll

Hur fungerar solceller: Batteri

Solceller är inte bara hållbara utan även lättskötta, när du installerat dina solceller kräver de knappt något underhåll alls.

 • Solceller kräver ingen rengöring: Det svenska vädret erbjuder tillräckligt mycket regn för att du inte ska behöva rengöra dina solpaneler.
 • Du behöver inte rensa bort skräp från dina solpaneler: Solpaneler är vinklade och ytan är hal, vilket gör att löv och annat skräp lätt blåser av och inte blir liggande på taket.
 • Snön glider av solcellerna: Samma gäller för snö som för löv, både lutningen och det glatta materialet gör att även snön lätt glider av panelerna.
 • Solcellerna kräver inget underhåll: Solcellerna kräver i princip inget underhåll eftersom de inte har några rörliga komponenter som kan gå sönder.

För- och nackdelar med solceller

Precis som med allt annat finns det både fördelar och nackdelar med solceller. Här nedan listar vi de främsta för- och nackdelarna.

Fördelar

 • Med solceller får du egenproducerad och fossilfri el.
 • Du kan sänka dina elräkningar med minst en tredjedel.
 • Med solceller höjer du värdet på ditt hus.
 • Solceller är så gott som underhållsfria.
 • Solceller är hållbara och livslängden är lång.

Nackdelar

 • Inköpspriset för solceller är högt, men du får bra avkastning i längden.
 • Tillverkning av solcellerna medför utsläpp, men de blir snabbt klimatsmarta.
 • Solceller producerar bara el när det är ljust.

Sammanfattning

Solceller börjar bli allt vanligare i Sverige, och fler och fler funderar på att skaffa solceller. Alla vet däremot inte riktigt hur det går till när solceller omvandlar solens strålar till elektricitet. Det finns några saker som är bra att tänka på när du ska skaffa solceller, exempelvis takets lutning och riktning, men även hur du vill göra med överskottselen. Det finns många fördelar med solceller, bland annat blir du mindre beroende av de varierande elpriserna samt bidrar du till en mer miljövänlig elproduktion.

Funderar du på att skaffa solceller? Boka en kostnadsfri inspektion hos oss på Rudholms Tak redan idag!

Läs fler av våra blogginlägg

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Billiga tak: Detta påverkar priset

Tak är en stor ekonomisk utgift, men som förr eller senare är nödvändig. Det finns billiga tak och sätt att hålla nere kostnaderna när det kommer till takläggning, takbyte och takrenovering. Här går vi igenom vilka faktorer som påverkar priset och hur du kan hålla...

Lägga tak: Allt du behöver veta

Taket är en del av husets viktigaste skydd och för att ditt hus ska vara skyddat mot väder, vind, snö och regn, som kan orsaka fuktskador, krävs ett tätt och välmående tak. Alla tak behöver till slut bytas ut till följd av ålder eller skador för att kunna fortsätta...

Vad kostar det att byta tak?

Funderar du på att byta tak och undrar vad ett takbyte skulle kosta? Då är du inte ensam. Det är många som undrar vad det kostar att byta tak. Just därför har vi tagit fram denna blogg där vi går igenom vilka faktorer som påverkar priset, vilka kostnader som ingår i...

Takrenovering: Allt du behöver veta

Alla tak behöver förr eller senare renoveras eftersom de utsätts för yttre påfrestningar och kan bli skadade på olika sätt med tiden, och har dessutom en begränsad livslängd. Ibland räcker det med partiell takrenovering, alltså reparation, och ibland behöver ett helt...

När ska man byta tak?

Det kan vara svårt att veta när det är dags att byta tak och när det räcker med enklare lösningar. Ett slitet tak med spruckna takpannor kan innebära att taket behöver bytas ut, men ibland kan det räcka med att byta ut enstaka takpannor. För att du enklare ska kunna...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!