Taket är en del av husets viktigaste skydd och för att ditt hus ska vara skyddat mot väder, vind, snö och regn, som kan orsaka fuktskador, krävs ett tätt och välmående tak. Alla tak behöver till slut bytas ut till följd av ålder eller skador för att kunna fortsätta skydda huset. Att lägga tak är ett stort jobb och därför väljer många att anlita entreprenörer som kan lägga tak, men det går självklart att göra det själv också. Ska du lägga tak själv är det viktigt att ha koll på hur arbetet ska utföras för att du ska få ett tätt tak. I denna blogg går vi igenom allt du behöver veta om att lägga tak.

Varför ska man byta tak?

För att taket ska kunna skydda ditt hus mot väder och vind krävs det att taket är helt och tätt. Taket utsätts för stor påfrestning och det finns många faktorer som påverkar om du behöver byta taket. Det är bra att utföra regelbundna kontroller av takets skick åtminstone en gång per år. Takbyte kan vara nödvändigt om det uppstår läckage, skador på det primära takmaterialet, skador på undertaket, svamp och rötangrepp, moss- och algbildning eller missfärgat undertak och obehaglig lukt. Även om taket inte har något av dessa problem kan det ibland vara nödvändigt att byta tak om det börjar bli gammalt. Alla takmaterial har olika livslängd och tillslut behöver det bytas ut.

När ska man lägga tak?

När ska man lägga tak?

Ibland kan det vara svårt att veta när taket behöver bytas. Vissa tecken är uppenbara, exempelvis om takpannor saknas eller är trasiga, samt om det är tydliga tecken på fukt eller om det uppstått läckage. Andra tecken som kan vara bra att uppmärksamma är sprickor i takpappen eller på takpannorna.

Livslängden på ett tak varierar beroende på material men ligger på ungefär 40 år. Ett välskött tak kan hålla längre än den angivna livslängden, medan ett tak som inte underhålls regelbundet kan behöva bytas tidigare. Ett tak som skuggas av höga träd eller av någon annan anledning gynnar påväxt som binder fukt ökar risken för fuktskador och söndervittring. Om du är osäker på skicket på ditt tak kan det vara en bra idé att låta någon kunnig göra en besiktning av taket.

Om du däremot funderar på att installera solceller kan det vara smart att byta takbeläggning i förtid, även om taket inte behöver bytas ut riktigt än. Genom att göra det slipper du en extra kostnad senare då du kan behöva demontera och återmontera solcellerna i samband med ett framtida takbyte.

Vad kostar det att lägga tak?

Kostnaden för att lägga tak är svår att ange, det varierar beroende på exempelvis material, storlek på taket och omfattningen av arbetet. Ett stort tak kräver både mer material och fler arbetstimmar, men ett tak med många vinklar kan också kräva mer arbete. Utöver dessa faktorer kan priset även variera beroende på hur svårt det är att uppnå bra säkerhet under takarbetet. Det är även bra att vara beredd på extra kostnader som kan tillkomma för eventuell reparation av skador som inte upptäcks förrän det befintliga taket rivits.

Om du anlitar en entreprenör kan du ta del av ROT-avdraget som ger 30% rabatt på arbetskostnaden, men endast upp till en arbetskostnad om 50 000 kronor per person och år. Vill du veta mer om vad det kostar att byta tak och hur mycket olika takmaterial kostar? Kolla in vår blogg ”Vad kostar det att byta tak?”.

Materialval

Materialval

Det vanligaste när det kommer till att byta tak är att byta till ett nytt tak i samma material som tidigare. Den befintliga takbeklädnaden stämmer oftast bäst överens med husets stil och arkitektoniska drag, däremot finns det självklart tillfällen då det finns anledning att byta till ett annat material än tidigare. Ska du byta material när du byter tak är det viktigt att ta reda på om det nya materialet passar takets lutning samt om taket klarar av den extra tyngden, exempelvis om du byter från taktegel till betongpannor. När du byter material eller färg på husets tak kan det behövas ett bygglov, vilket du kan ansöka om hos din kommun.

De flesta takmaterial kommer med både fördelar och nackdelar. Dyrare takmaterial kan ge dig ett tak som kräver mindre underhåll och håller längre. Andra faktorer att tänka på är, som tidigare nämnt, takets bärighet och lutning. Ta reda på alla förutsättningar innan du bestämmer vilket takmaterial du ska lägga på ditt tak!

Plåttak

Plåttak har, vid korrekt montering, lång livsläng och det är även ett material med låg vikt och kan därför läggas även på lite klenare takstolar. Materialet och installationen kostar en del, men det är ett takmaterial som kräver lite underhåll och håller länge. Förutom kostnaden är det bra att tänka på att plåttaket låter mycket när det regnar och kräver snörasskydd eftersom snö lätt glider av denna typ av tak.

Tegelpannor

Taktegel är ett vanligt takmaterial som ofta används både vid renovering och nybyggnation. Taktegel är en naturprodukt, med små variationer i form och nyans ger dessa ett levande uttryck och åldras vackert. Tegelpannor har en livslängd på ca 30-40 år. Denna typ av takmaterial är tung att få upp på taket och kräver noggrannhet vid läggning, men det går att lägga själv för den som vill. Tegeltak är ett material som behöver en del underhåll, trasiga pannor behöver bytas ut och påväxt behöver avlägsnas för att undvika sprängskador. Därför är det viktigt att utföra regelbundna kontroller av tegeltak.

Betongpannor

Betongpannor har många av takteglets fördelar, kostar mindre och kommer i många olika färger och utföranden. Eftersom betongpannorna är utformade på så vis att de låser sig i varandra ger dessa en tätare konstruktion än taktegel. Betongpannor åldras däremot inte lika vackert som tegel och drabbas lätt av påväxt som behöver tas bort. Många byter betongpannetak innan de behöver bytas, av rent estetiska skäl, eftersom de blir mindre fina med åren.

Shingel

Shingel är formskurna plattor av glasfiber som impregnerats med en asfaltmassa och är ett relativt nytt material i Sverige. Detta takmaterial är ett hållbart val och kommer i många olika mönster och kulörer. Det är ganska enkelt att hantera detta takmaterial, men installationsanvisningarna ska alltid följas noga för att arbetet ska utföras korrekt. När shingel installeras på ett korrekt sätt får du ett tätt tak, däremot kräver det ventilation undertill för att instängd fukt inte ska orsaka fuktskador.

Papptak

Papptak är ett billigare material än de flesta andra takmaterialen och används ofta på tak där lutningen inte är tillräcklig för takpannor. Papptak är känsligt för mekanisk påverkan och därför är det viktigt att vara noggrann med alla skarvar. För att huset ska vara skyddat behöver pappen hållas helt tät, undvik därför att gå på papptaket om du exempelvis ska inspektera taket. Papptaket kan lätt bli varmt och mjukt under sommaren och kan då skadas, och på vintern kan pappen lätt spricka. Det är relativt enkelt att lägga tak med takpapp på egen hand, men kom ihåg att se till att avrinningen är tillräcklig så att fuktskador inte uppstår när vatten eller snö blir kvar på taket.

Installera solceller

Tänker du installera solceller framöver eller i samband med takbytet kan det vara bra att fråga leverantören om vilken typ av takmaterial de rekommenderar när du ska lägga tak, för att få en enkel och smidig montering och installation av solpanelerna. Solpaneler är oftast mörka i färgen eller svarta och smälter bättre in på tak med ett mörkt material. Detta kan vara bra att tänka på om du ska skaffa solceller.

Lägga tak själv eller anställa entreprenör

Lägga tak själv eller anställa entreprenör

När det kommer till att lägga tak finns det flera saker man bör tänka igenom innan för att allt ska bli rätt, eftersom takläggning är ett kostsamt projekt. Ska du lägga taket själv är det viktigt att ha den kunskapen som krävs för att kunna göra ett korrekt jobb så att taket blir tätt och håller länge. Det innebär att du inte bara ska kunna lägga en ny takbeklädnad på rätt sätt, utan även kunna utföra korrekt förarbete och säkerställa säkerheten vid arbetet. När du utför takbytet själv är det du som fastighetsägare som är ansvarig för eventuella olyckor. En annan sak som är bra att tänka på om du ska utföra arbetet själv är att du inte får några garantier om det uppstår läckage eller annat problem på grund av felaktigt utfört arbete, utan dessa kostnader får du stå för själv vid behov av reparationer.

Väljer du istället att anlita en professionell entreprenör kan du vara trygg med att arbetet utförs av utbildade och erfarna takläggare. Detta innebär att du får ett korrekt utfört arbete, enligt gällande branschregler och med godkänt material. Takfirman är även ansvarig för säkerheten i samband med takrenoveringen och har egna ansvarsförsäkringar i det fall en olycka skulle ske. När du anlitar professionella takläggare får du hjälp med planering av takbytet och val av material, du får även ett snabbt och smidigt takbyte och garantier på utfört arbete.

Så lägger du tak själv

Så lägger du tak själv

1. Mät takvinkel och beräkna materialåtgång

Första steget handlar om att mäta takvinklar och beräkna materialåtgång. Många takpannor kräver en taklutning på minst 14 grader för att väta ska kunna rinna av tillräckligt bra. En annan viktig sak är att kontrollera så att taket håller för de nya pannorna, speciellt om du ska byta till ett tyngre material. Du behöver sedan räkna ut hur mycket material som behövs, inte bara takmaterial, utan även läkt, takmatta, trekantslist, plåt, spik och skruv etc.

Det är viktigt att tänka på helheten när du ska byta yttertak, eftersom det ska hålla många år framöver. Av denna anledning kan det vara bra att utöver taket även byta material runtomkring, såsom exempelvis vindskivor, stuprör, hängrännor och plåtbeslag. När du byter allt material samtidigt kommer hela det nya taket att vara bytt och alla delar kommer ha ungefär samma livslängd.

2. Riv och demontera

Nästa steg i processen är att lyfta av de befintliga takpannorna samt riva av läkten och underlagspappen. Därefter ska du demontera hängrännor och vindskivor. Det är viktigt att inspektera taket efter att du rivit och demonterat. Undersök taket för att se om det finns eventuella tecken på skador som gör att du behöver byta ut vissa brädor eller delar av taket innan du fortsätter med arbetet.

3. Lägg ny underlagsduk eller underlagspapp

När du rivit och demonterat är det dags att spika fast en trekantslist längs gavlarna, och beroende på hur taket ser ut kan det behövas en läkt för att enklare kunna fästa de nya vindskivorna. Innan du börjar montera ett nytt underlagstak bör du noga läsa igenom leverantörens montageanvisningar gällande bland annat infästning, överlapp, uppvik och skarvning. Kom även ihåg att montera nya underbeslag eller plåtbeslag där det behövs, vilket oftast ska monteras innan du börjar montera underlagstaket.

När du ska lägga underlagspapp börjar du nedifrån och fäster med pappspik i ett sicksackmönster. Det är viktigt att lägga våderna omlott med korrekt överlapp för att det ska bli riktigt tätt. Du kan även lägga underlagsduk istället för underlagspapp, vilket brukar vara enklare att arbeta med. Underlagsduk läggs på samma sätt som underlagspapp, nedifrån och upp. Även här är det viktigt att följa leverantörens anvisningar för infästning, överlapp, uppvik och skarvning.

När du kommit högst upp på taket med underlagspapp eller underlagsduk så kan avslutet över nock behöva utföras olika beroende på hur nocken är utformad samt om nocken är ventilerad eller inte. Leverantörens montageanvisningar anger hur detta ska utföras korrekt. När detta moment är klart ska taket vara tätt.

4. Spika ströläkt och bärläkt

Nästa steg innefattar ströläkt och bärläkt, där ströläkten går vertikalt och bärläkten som takpannorna ska vila på ska ligga horisontellt och spikas fast i ströläkten. Där två tak möts ska ränndalsplåt läggas och läkten ska anpassas efter dessa. Ströläkten ska läggas med ett maximalt avstånd på 60 centimeter. Avståndet som ska vara mellan bärläkten beror på takets lutning och materialet på takpannor. Detta finns vanligtvis med i leverantörens anvisningar.

När du kommer längst ner till takfoten ska bärläkten vara ungefär 20 millimeter högre än resterande bärläkt, detta beror på att den nedersta raden av takpannor ska lyftas upp till samma vinkel som övriga takpannor. När det gäller den översta läkten vid nocken så ska denna sitta så att pannans klack ryms utan att nockbrädan tar i.

5. Lägg de nya takpannorna

När allt är på plats är det dags att lägga de nya pannorna. Dessa ska du lägga nedifrån och arbeta uppåt. Börja från högra sidan och se till att hålla samma avstånd och överlapp hela vägen. För att lyckas få takpannorna i en rak linje även vertikalt kan det vara en bra idé att använda en rak regel eller lång rätskiva och lägga en eller två rader till höger. Lägg därefter en ny rad nedtill och fortsätt med en eller två vertikala. Det är viktigt att kontrollera efter varje varv att linjen håller sig rak och lodrät. Ett tips är att ha någon som står på marken och lättare får en överblick över taket, för att hjälpa dig att hålla raderna i linje.

Den närmsta raden runt skorstenen, de yttersta pannraderna på taket samt raden av pannor kring exempelvis takfönster ska fästas med spik, skruv eller kramlor. Innan du fäster nockpannorna med spik, skruv eller kramlor ska du se till att nockpannorna har stöd av nockbrädan och av takpannorna på båda sidor om nocken. Du kan använda justerbara nockhållare som hjälper dig att se till att höjden på nockbrädan är korrekt.

Det är ett tungt arbete att få upp takpannorna på taket, och det kan vara bra att hyra ett transportbud som underlättar arbetet om du har möjlighet. Enklast är att placera ut takpannorna utspritt på taket i buntar innan du påbörjar läggningen. Se till att planera arbetet väl innan du börjar för att slippa flytta omkring buntar senare under läggningen.

6. Montera vindskivorna och hängrännor

När du lagt hela taket är det dags för sista steget, vilket är att montera vindskivorna och vindskiveplåtarna. Plåten ska gå ned i takpannornas vågdal, vilket gör att vattnet inte riskerar att rinna fel väg. Därefter är det dags att montera hängrännorna, nockräcke, gångbrygga och eventuellt snöskydd. Om du inte har ett nockräcke eller gångbrygga kan det vara en bra idé att investera i sådana, detta underlättar inspektion av taket i framtiden och gör det enklare för dig att kunna lägga pannor tillrätta på ett säkrare sätt.

Säkerhet på taket

Säkerhet på taket

Säkerheten är den viktigaste aspekten när det kommer till att lägga tak. Det ska finnas fallskydd och den person som ska arbeta uppe på taket ska använda säkerhetssele. Räkna med att du även kommer att behöva montera en byggnadsställning.

Bygglov

När du ska lägga tak är det viktigt att kolla upp om det krävs bygglov eller inte. Vanligtvis behövs bygglov om du ska göra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre, vilket exempelvis kan vara att byta färg, fasadbeklädnad eller takmaterial. Det finns olika bestämmelser i olika kommuner och därför är det bra att kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller just där du bor. Bor du inom en detaljplan behöver du troligen ett bygglov vid större ändringar. Bor du däremot utanför en detaljplan eller bara ska förnya taket med samma material och färg som du haft tidigare, är det troligt att ett bygglov inte krävs. Men kontakta alltid byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar takbytet för att få reda på om det krävs ett bygglov eller inte.

Välja entreprenör

Det är viktigt att anlita rätt takfirma och därför är det bra att ta in flera offerter. Du kan även be om referenser så att du kan kontakta tidigare kunder och kika på tidigare jobb. Det är även en bra idé att kontrollera att det företag du anlitar har en giltig ansvarsförsäkring och god ekonomisk status. En del entreprenörer erbjuder flera års garanti på både material och arbete, men om inte har möjlighet att ersätta skadorna eller om företaget inte finns längre är inte garantin mycket värd. Därför är det viktigt att vara noggrann när du ska välja entreprenör. Se även till att alltid skriva ett avtal med entreprenören och betala först när arbetet är utfört. Om entreprenören ber om delfakturering kan de bara debitera för det material som levererats och det arbete som redan utförts.

Sammanfattning

Förr eller senare behöver alla tak bytas, och det går både att lägga tak själv eller genom att anlita en entreprenör. Det är viktigt att ta reda på all viktig information om det material du ska använda och hur du ska utföra ett korrekt arbete när du lägger tak själv. Se till att läsa leverantörens anvisningar för att få ett tätt tak som skyddar ditt hus!

Läs fler av våra blogginlägg

Grönt avdrag solceller: Så fungerar det

I en värld som kämpar för att minska koldioxidutsläpp och bekämpa klimatförändringarna, framstår solenergin som en av de mest lovande lösningarna. Ändå är kostnaden för installation ofta ett betydande hinder för många hushåll och företag. Det är här det gröna avdraget...

Solceller fördelar: En lönsam och hållbar energiinvestering

Solceller är anordningar som omvandlar solenergi direkt till elektricitet. De är tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som har förmågan att generera en elektrisk ström när de träffas av solljus. Solceller fungerar genom att utnyttja fenomenet...

Lägga om plåttak: Så går det till

Att lägga om plåttak är inte bara en nödvändig renovering för att bevara hemmets skydd mot väder och vind, det är också en möjlighet att ge ditt hem en ny estetik och öka dess värde. I denna blogg kommer vi utforska allt du behöver veta om att lägga om plåttak, från...

Takbyte bygglov: Frågor och svar

När det är dags att genomföra en takrenovering eller ett takbyte för ett bostadshus eller en fastighet, är det avgörande att ha en klar förståelse för de regler och föreskrifter som styr sådana byggprojekt. Bygglovsprocessen spelar en central roll i att säkerställa...

Sälja överskottsel från solceller: Lagar, fördelar och förmåner

I dagens samhälle är vi alltmer medvetna om behovet av att minska vår klimatpåverkan och övergå till förnybara energikällor. Att installera solceller på ditt hem är inte bara ett sätt att producera egen el, det ger också möjlighet att sälja överskottsel till elnätet...

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!