Rudholms Tak | Blogg

Vad kostar det att byta tak?

Funderar du på att byta tak och undrar vad ett takbyte skulle kosta? Då är du inte ensam. Det är många som undrar vad det kostar att byta tak. Just därför har vi tagit fram denna blogg där vi går igenom vilka faktorer som påverkar priset, vilka kostnader som ingår i takbytet samt hur mycket det kostar att byta tak.

Vad påverkar priset för takbyte?

Vad påverkar priset för takbyte?

Priset på olika takbyten kan variera en hel del beroende på en rad olika saker. Takets storlek är en viktig faktor i priset eftersom det krävs mer material vid ett större takbyte. Utöver storleken spelar även höjden på taket stor roll när det kommer till pris. Högre tak kräver nämligen mer säkerhet och mer utrustning för att ett tryggt arbete ska kunna utföras på taket. Ibland är inte tillgängligheten tillräcklig vid användning av byggställningar och då kan lyftkranar behöva användas, vilket såklart påverkar priset. En annan faktor som påverkar priset på takbytet är takets utformning. Är det många hörn och vinklar krävs det ofta extra plåtslagning eller specialanpassade lösningar och därmed stiger priset.

Olika taktyper har också en stor påverkan på priset. Den vanligaste taktypen i Sverige är sadeltak, men det finns även många andra typer av tak såsom exempelvis mansardtak och pulpettak. Priset för de olika taktyperna varierar då en del tak är mer krävande att byta ut och renovera. Är du osäker på vilken taktyp du har kan du läsa mer om taktyper i vår blogg Olika taktyper: Form, material och konstruktion.

Takbeklädnaden, alltså materialet på taket, spelar också en stor roll för slutsumman. Även här finns det många olika alternativ och de alla har olika för- och nackdelar. De vanligaste takmaterialen i Sverige är betongpannor, tegelpannor, skiffer, takpapp, takplåt och torvtak. Vilket material som passar ditt hus och dina behov beror självklart på din budget men även på takets lutning, det befintliga skicket på underlagstaket samt byggnadens arkitektoniska stil. Skicket på underlagstaket har stor betydelse eftersom priset kan höjas betydligt om även underlagstaket behöver bytas ut. Det är vanligt att man upptäcker fuktskador på underlagstaket när man byter tak, vilket kan leda till att ett nytt underlagstak behöver byggas i samband med takbytet.

Så mycket kostar det att byta tak

Det är svårt att ge några exakta summor på vad ett takbyte skulle kosta eftersom priset varierar från projekt till projekt med många faktorer som påverkar priset. Däremot kan vi ge en översikt över de olika arbetsmomenten och andra faktorer som påverkar priset, för att du ska kunna räkna ut på ett ungefär vad just ditt takbyte skulle kunna landa på.

Ytan på taket är det som har störst betydelse för prislappen, ett stort tak kostar mer att byta ut än ett mindre tak. Som tidigare nämnt är det även takets skick och hur det är utformat som påverkar priset. Snittpriset för ett takbyte ligger på omkring 1 500 kronor per kvadratmeter inklusive moms, men vissa projekt hamnar på ett lägre pris och vissa projekt kan nå upp mot 3 000 kronor per kvadratmeter inklusive moms. Priset inkluderar även kostnader knutna till takbytet, såsom arbetskraft och materialinköp. För att ge en förståelse för dessa kostnader ska vi nedan gå igenom flera faktorer som påverkar priset.

Vilka kostnader ingår i takbyte?

Vilka kostnader ingår i takbyte?

När du anlitar experter för att utföra ditt takbyte är det både arbetskostnader och materialkostnader som ingår i priset för takbytet. Se till att de listar allt i offerten för att det inte ska dyka upp några oväntade kostnader under projektets gång. Här nedan går vi igenom olika kostnader som ingår i ett takbyte och vad dessa kostnader består av.

Arbetskostnader

Arbetskostnader kan omfatta allt från utkörning av material, uppstartskostnader, montering av ställningar och säkerhetsanordningar samt andra förberedelser inför projektet. Sedan ingår även rivning av taket, montering av takpannor, rännor, underlagspapp, läkt och beslag. Beroende på vilken typ av takrenovering som krävs för just ditt tak kan dessa kostnader variera.

Materialkostnader

När det gäller materialkostnader kan priset märkbart skilja sig åt mellan olika typer av takbeklädnader. Vill du skaffa dig en uppfattning om de olika materialen och dess priser kan du besöka ett byggvaruhus. Utöver takbeklädnad tillkommer även annat material såsom exempelvis huvor, beslag, och säkerhetsanordningar som stegar, snörasskydd eller takbryggor. En stor del av din budget kommer gå åt till ovanstående material, och därför kan det vara bra att få en förståelse för de olika fördelar och nackdelar som finns med de olika materialen innan du bestämmer dig. Du kan även rådfråga en expert om vilken typ av material de rekommenderar för just ditt hus. Här nedan går vi igenom vad olika takmaterial kan kosta för att du ska få en ungefärlig bild av vad ditt takbyte kan komma att kosta.

  • Papp: Cirka 50-100 kr/kvm
  • Betong: Cirka 100-140 kr/kvm
  • Plåt: Cirka 70-150 kr/kvm
  • Tegel: Cirka 130-300 kr/kvm
  • Shingel: Cirka 200-500 kr/kvm
  • Bandtäckt plåt: Cirka 200-300 kr/kvm
  • Torv: Cirka 300-400 kr/kvm

Krävs bygglov vid takbyte?

Det är inte bara viktigt att ha koll på budgeten när det kommer till takbyte. Det är även viktigt att kolla upp om du måste ansöka om bygglov eller inte. Det behövs vanligtvis ett bygglov om du ska förändra husets utseende eller konstruktion. De generella riktlinjerna är att du behöver ansöka om bygglov om du ska byta ut materialet eller färgen på ditt tak, om ditt hus ligger i ett område med en detaljplan, eftersom detta förändrar husets utseende. Du kan kontrollera om det krävs ett bygglov för ditt takbyte genom att kontakta din kommun och byggnadsnämnd.

Sammanfattning

Det finns en hel del saker att tänka på när det kommer till takbyte. Budgeten är en viktig del av takbytet och därför är det bra att ha koll på alla eventuella kostnader för att du ska kunna räkna ut på ett ungefär vad ditt takbyte kan kosta. Men för att få en exakt bild av kostnaden är det enklast att kontakta en expert för att få en offert.

Är du i behov av ett takbyte? Boka din kostnadsfria takinspektion hos oss på Rudholms Tak!

Läs fler av våra blogginlägg

Takrenovering: Allt du behöver veta

Alla tak behöver förr eller senare renoveras eftersom de utsätts för yttre påfrestningar och kan bli skadade på olika sätt med tiden, och har dessutom en begränsad livslängd. Ibland räcker det med partiell takrenovering, alltså reparation, och ibland behöver ett helt...

När ska man byta tak?

Det kan vara svårt att veta när det är dags att byta tak och när det räcker med enklare lösningar. Ett slitet tak med spruckna takpannor kan innebära att taket behöver bytas ut, men ibland kan det räcka med att byta ut enstaka takpannor. För att du enklare ska kunna...

Olika taktyper: Form, material och konstruktion

Taket på huset är en viktig beståndsdel och valet av tak är därför en viktig beslutspunkt när du ska bygga hus eller renovera. Taket är inte bara skydd mot väder och vind, utan påverkar också husets energieffektivitet och utseende. I denna blogg utforskar vi olika...

Fuktskador i tak: Tips och lösningar

Fuktskador är en villaägares största mardröm, men tyvärr är det ett väldigt vanligt förekommande problem. Dagens klimatförändringar leder till högre luftfuktighet och större mängd regn, vilket gör att taken utsätts för mer påfrestningar. Det är viktigt att regelbundet...

Mossa på tak: Ett till synes litet problem

Har du mossa på ditt tak? Du är inte ensam! Påväxt på tak är ett allt mer förekommande problem. Det kan verka som ett harmlöst problem, kanske är det till och med lite charmigt med mossa på taket. Men något som många inte vet är att mossan kan orsaka stora problem för...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!