Alla tak behöver förr eller senare renoveras eftersom de utsätts för yttre påfrestningar och kan bli skadade på olika sätt med tiden, och har dessutom en begränsad livslängd. Ibland räcker det med partiell takrenovering, alltså reparation, och ibland behöver ett helt takbyte utföras. I denna blogg går vi igenom varför en takrenovering är nödvändig och hur processen går till.

Varför behöver man renovera taket?

Det finns flera anledningar till varför du kan behöva renovera taket. Ofta kan det bero på fuktskador eller andra skador på taket. Alla tak har en begränsad livslängd och tillslut är takrenovering eller ett nytt tak den enda lösningen. I många fall räcker det med en partiell takrenovering, men då gäller det att utföra regelbundna besiktningar av taket för att upptäcka problem innan det gått för långt. Är skadorna på taket allt för omfattande räcker det inte med en mindre takrenovering utan då krävs ett takbyte. En takrenovering kan, förutom att förnya taket och ge ytterligare skydd mot yttre faktorer, även ge ett ökat värde på huset.

Renoveringsalternativ

Takrenovering: Steg för steg

De vanligaste typerna av renovering när det gäller tak är partiell takrenovering, alltså reparation, och en komplett takrenovering, alltså takbyte. Vilken typ av renovering som är nödvändig avgörs beroende på omfattningen av skadorna på taket. Ibland räcker det att reparera enstaka skador eller lägga om taket, men i vissa fall kan det även vara nödvändigt att tilläggsisolera taket eller byta ut hela takkonstruktionen. Vilken typ av renovering som krävs kan även bero på framtida behov, såsom användning av vindsutrymme.

Så vet du om ditt tak behöver renoveras

Om du har en vind kan du enkelt avgöra om du behöver en takrenovering, men du kan även göra en besiktning på taket från utsidan. Även om ditt hus är fuktfritt kan det uppstå läckage på vinden, vilket kan orsaka fuktskador i längden. När du går upp i vinden ska du inte känna någon konstig lukt, se mörka fläckar på tak eller väggar och inte heller se några fuktiga partier. Upptäcker du något av detta på vinden kan du behöva utföra en takrenovering. På taket kan du se om det finns några skador på takpannorna och även lyfta på enstaka takpanna för att upptäcka läckage under. Finns det även mycket mossa på ditt tak kan det orsaka fuktskador. Gör en besiktning av både vind och tak för att hitta eventuella skador och problem. Känner du dig osäker eller inte riktigt vet hur du ska gå till väga? Vi på Rudholms Tak hjälper dig gärna med en kostnadsfri takinspektion!

Vilket tak ska man välja?

Vilket takmaterial du ska välja beror på takets lutning, omfattningen av renoveringen samt vilket material du hade innan. Det bästa är att ta hjälp av en expert som kan inspektera husets konstruktion och takstolar för att kunna ge tips för vad som fungerar bäst för ditt tak. Du kan även läsa mer om olika taktyper och takmaterial i vår blogg Olika taktyper: Form, material och konstruktion.

Takrenovering: Steg för steg

Renoveringsalternativ

Takrenoveringar kan se ut på olika sätt beroende på vilken typ av takrenovering som är nödvändig. Processen för alla takrenoveringar ser däremot ganska likadan ut. Här nedan går vi igenom processen för takrenovering i fem steg.

1. Takinspektion

Första steget i processen är den kostnadsfria takinspektionen. Våra experter kommer hem till dig för att inspektera och utvärdera skicket på ditt tak. Efter takinspektionen informerar vi dig om eventuella skador och tar sedan fram en plan för takrenoveringen.

2. Offert

Kort efter hembesöket får du en offert baserad på takinspektionen där allt vi kommit överens om finns med. Vi punktar ner exakt det som ska finnas med så att det inte tillkommer några oväntade överraskningar. Du kan i lugn och ro gå igenom offerten och skulle det dyka upp några frågor så är vi bara ett samtal bort.

3. Planering

När du godkänt offerten går vi in i planeringsstadiet. I denna del av processen tar vi fram en plan för projektet baserat på takinspektionen där vi utvärderat vilken typ av renovering som är nödvändig. Vi tar även fram en tydlig tidsplan för projektet.

4. Utförande

När planen för arbetet är färdig kör vi igång med arbetet där vi kommer ut till dig och utför takrenoveringen. Vi tycker att det är viktigt att hålla god kommunikation under arbetets gång och ser därför till att vara i ständig kontakt med dig för att kunna ge uppdateringar om allt som pågår under renoveringen.

5. Överlämning

När arbetet är färdigt ses vi för en noggrann genomgång av det utförda arbetet och kontrollerar att allt uppnår högsta kvalitet och önskat slutresultat. Därefter sköter vi städning och bortforsling, sedan kan du njuta av ditt hem med färdigrenoverat tak!

Fördelar med takrenovering

Det finns många fördelar med att renovera taket. För det första ger taket bättre skydd mot väder och vind efter en renovering. För det andra undviker du större skador på taket och större kostnader för åtgärder om du renoverar taket i tid. För det tredje höjer du värdet på huset om du planerar att sälja någon gång i framtiden.

Sammanfattning

Genom att utföra regelbundna takinspektioner kan du undvika större renoveringar och kostnader. Men ibland är en totalrenovering av taket nödvändigt. Vilken typ av renovering och hur omfattande arbete som krävs beror på hur skadorna på taket ser ut samt åldern på hustaket. På Rudholms Tak hjälper vi dig både med takinspektion samt takrenoveringar och takbyten!

Misstänker du att ditt tak är i behov av en renovering? Boka en kostnadsfri takinspektion!

Läs fler av våra blogginlägg

Snö på solceller: Så fungerar solceller under vintern

Under de kalla snöiga vintermånaderna i Sverige producerar din solanläggning ungefär 4% av den årliga produktionen. Skulle det även ligga ett tjockare lager snö på solcellerna så producerar de ingenting. Solens strålar kan delvis tränga igenom ett tunnare lager av...

Hur fungerar solceller?

Solceller blir en allt vanligare syn i Sverige, både i städer och i lantliga miljöer. Solceller tar vara på solens strålar och omvandlar dessa till miljövänlig el. Däremot är det inte helt självklart att alla känner till hur de fungerar i praktiken. I denna blogg går...

Billiga tak: Detta påverkar priset

Tak är en stor ekonomisk utgift, men som förr eller senare är nödvändig. Det finns billiga tak och sätt att hålla nere kostnaderna när det kommer till takläggning, takbyte och takrenovering. Här går vi igenom vilka faktorer som påverkar priset och hur du kan hålla...

Lägga tak: Allt du behöver veta

Taket är en del av husets viktigaste skydd och för att ditt hus ska vara skyddat mot väder, vind, snö och regn, som kan orsaka fuktskador, krävs ett tätt och välmående tak. Alla tak behöver till slut bytas ut till följd av ålder eller skador för att kunna fortsätta...

Vad kostar det att byta tak?

Funderar du på att byta tak och undrar vad ett takbyte skulle kosta? Då är du inte ensam. Det är många som undrar vad det kostar att byta tak. Just därför har vi tagit fram denna blogg där vi går igenom vilka faktorer som påverkar priset, vilka kostnader som ingår i...

När ska man byta tak?

Det kan vara svårt att veta när det är dags att byta tak och när det räcker med enklare lösningar. Ett slitet tak med spruckna takpannor kan innebära att taket behöver bytas ut, men ibland kan det räcka med att byta ut enstaka takpannor. För att du enklare ska kunna...

Boka din kostnadsfria takinspektion idag!